Red Flags: Digitálne vybavenie škôl

Verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu: „Digitálne vybavenie škôl“
https://www.minedu.sk/verejne-pripomienkovanie-projektovej-dokumentacie-projektu-digitalne-vybavenie-skol/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu v zmysle § 7 odsek 4 vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov pre projekt s názvom „Digitálne vybavenie škôl“, aby sa k predmetnej dokumentácii mohla vyjadriť odborná verejnosť.

V súlade so špecifickými odporúčaniami pre Slovensko (CSRs – Country Specific Recommendations) na roky 2019 a 2020 a Plánom obnovy a odolnosti, je cieľom projektu realizovať opatrenia na zlepšenie kvality vzdelávania a priblíženie sa sa k plnej digitálnej vybavenosti na vstupnej úrovni všetkých základných a stredných škôl na Slovensku (podľa definovaných IKT štandardov postavených na základe modelu „vysoko vybavenej a prepojenej učebne” (Highly Equipped and Connected Classroom HECC).

Motiváciou projektu je vďaka nákupu a inštalácii digitálneho vybavenia a softvéru podporiť aktívne využívanie digitálnych technológií vrátane využívania a vytvárania digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vzdelávacom procese. Projekt premostí nerovný prístup, napr. zo socioekonomických dôvodov alebo na základe vidieckeho-mestského pôvodu, keďže pre všetky školy bude platiť jednotný štandard vybavenia. Lepšie vybavení kľúčoví aktéri sa budú účinnejšie zapájať do digitálnej transformácie vzdelávania a chápať príležitosti, ktoré môže priniesť.

Vďaka investíciám do technologického vybavenia učiteľov, sa odbúra bariéra na strane učiteľov v prípade online vzdelávania, zadávania a kontrolovania úloh, alebo prípravy na vyučovanie. Vybavením všetkých škôl na Slovensku na vstupnú digitálnu úroveň sa dosiahne to, že všetci žiaci budú mať rovnocenný prístup k technológiám.

Projektová dokumentácia a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k projektovej dokumentácii je možné zaslať v dole uvedenom formulári na emailovú adresu lukas.durovcik@minedu.sk do 10.2.2023, 18:00 hod.

Link na hodnotenie ÚHP: Hodnotenie investičných projektov | Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Súbory na stiahnutie
Formulár na verejné pripomienkovanie (.xlsx, 37.79 kB) 26.01.2023
https://www.minedu.sk/data/att/25442.xlsx
Projektový zámer (.pdf, 1.44 MB) 26.01.2023

Príloha č.9 BC_CBA (.xlsx, 744.93 kB) 26.01.2023
https://www.minedu.sk/data/att/25440.xlsx

Poslal som zopár pripomienok.

Zaujali ma takéto vety:

Zároveň v prípade poukážok je významným rizikom, že poukážkový systém musí byť technologicky neutrálny, čo z hľadiska potreby splnenia štandardov uvedených v tomto projektovom zámere môže predstavovať prekážku pri ich aplikácii.
(str. 21)

Vybavenie | Predpokladaný stav vybavenia škôl*
Office365 licencia A3 | 100 % žiakov a pedagogických pracovníkov v SR bude mať vlastný účet
(tab. 12, str. 13)

Chápem to správne, že technologická (platformová) neutralita je prekážka, riziko? Alebo že NKIVS je prekážka? Prekážka pre komerčný monopol financovaný štátom?

Vyhodnotenie verejného pripomienkovania projektovej dokumentácie projektu „Digitálne vybavenie škôl“

Výsledok je tristný, ako pri druhom dokumente: