Problémy elektronizácie miestnej samosprávy - Otvorený list na MV SR

Generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MVSR Adrián Jenč

Dobrý deň,

zasielame Vám tento otvorený list, ktorým by sme Vás radi požiadali o pomoc pri riešení problémov obcí pri plnení si povinností, ktoré vznikli v súvislosti so zákonom o e-Governmente.

Nakoľko je v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy Ministerstvo vnútra SR zodpovedné za koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o zabezpečenie koordinácie obcí a ústredných orgánov štátnej správy pri riešení problémov obcí pri plnení si povinností, ktoré vznikli v súvislosti so zákonom o e-Governmente.

Zákonné povinnosti (napríklad vydávanie rozhodnutí o dani) v elektronickej podobe so sebou priniesli významnú zmenu v spôsobe spracovávania jednotlivých dokumentov a mnohé úrady majú problém zabezpečiť technickú stránku výkonu verejnej moci elektronicky.

Dnes obec vie vydať rozhodnutia osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, čiže v podobe listinného rovnopisu len mimoriadne prácnym a komplikovaným spôsobom.

Pre komplexnú prácu s elektronickými dokumentami by bolo potrebné, aby sme ako obec mali k dispozícii informačný systém, ktorý bude nielen naintegrovaný na schránku obce na slovensko.sk, ale umožní aj obeh dokumentov v elektronickej podobe, napríklad vykonanie základnej finančnej kontroly, správoplatnenie vydaných dokumentov, ich dlhodobé ukladanie, či vytváranie listinného rovnopisu.

Zoznam parametrov takéhoto systému by malej obci pomohol pri výbere prípadného dodávateľa, prípadne pri kontrole, či zazmluvnený dodávateľ poskytuje obci informačný systém, ktorý jej zabezpečuje plnenie zákonných povinností a dodržanie jednotlivých zákonných postupov. Prieskumom sme totiž zistili, že väčšina dodávateľov všetky zákonné podmienky nespĺňa.

Obec má tiež povinnosť zverejňovať otvorené dáta (datasety), no napriek tomu, že ide o zákonnú povinnosť, väčšinou sa dnes nedodržiava.

Jednotlivým obciam vznikajú náklady, ktoré sú zbytočné - ako napríklad vytvorenie a sprístupnenie elektronických formulárov pre jednotlivé elektronické služby. Formuláre by mali byť vytvorené jednotne a všetky obce by mali mať zaručené bezplatné používanie všetkých formulárov, rovnako ako aj ich aktuálnu verziu v prípade, že sa zmení príslušná legislatíva.

Podľa zákona 305/2013 o egovernmente § 26 ods. 2 Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný vytvoriť elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty, aktualizovať ich obsahové náležitosti pri zmene osobitných predpisov a zrušiť ich platnosť, ak ich z dôvodu zmeny osobitných predpisov alebo z dôvodu ich nahradenia iným elektronickým formulárom pre elektronický úradný dokument nie je na účely vydávania elektronických úradných dokumentov možné používať. Ústredný orgán štátnej správy je oprávnený zabezpečiť splnenie povinnosti podľa prvej vety prostredníctvom iného orgánu verejnej moci alebo verejnoprávnej inštitúcie. Ak osobitný predpis ustanovuje inému orgánu verejnej moci alebo inej osobe oprávnenie vytvárať, aktualizovať alebo zrušovať platnosť elektronického formulára pre elektronický úradný dokument alebo pri týchto činnostiach ustanovuje povinnosť súčinnosti orgánu verejnej moci a inej osoby, ústredný orgán štátnej správy splní povinnosť podľa prvej vety aj vtedy, ak vo vzťahu k tomuto formuláru vykoná úkony podľa § 24 ods. 4 primerane. Elektronický formulár pre elektronický úradný dokument musí byť vytvorený spôsobom, ktorý umožní využívať funkcionality podľa § 24 ods. 2 a 3 primerane.

V praxi je veľkým problémom, že úrady nemajú nedostatočné technické zabezpečenie podmienky a namiesto toho aby systém používali, ho stavajú.
Problémy obcí s uplatňovaním zákona o egovernmente v praxi vieme odprezentovať na konkrétnych príkladoch, prípadne v samostatnom dokumente.

Za všetky obce podpísané, aj nepodpísané pod touto výzvou ďakujeme.

Obec Kynceľová
Obec Môlča
Obec Ľubietová
Obec Žabokreky
Obec Špania Dolina
Obec Hrašovík
Obec Nevidzany
Obec Podhradík
Obec Kordíky
Obec Tajov
Obec Povrazník
Obed Podkonice
Obec Priechod
Obec Rokycany
Obec Veľká Ida
Obec Mníšek nad Hnilcom
Obec Baláže
Obec Nemce
a ďalší

Znenie listu na stiahnutie

5 Likes

Áno, MV pokiaľ viem sa nikdy o obce nezaujímalo, a pritom je to jeho agenda ako ústredného orgánu.

Špeciálne typizované formuláre by pre obce mali byť vytvorené centrálne, však snáď si tu nebude každá obec kresliť vlastný formulár na “rozhodnutie”. To je ako keby si každá škola robila vlastný formulár na vysvedčenia.

1 Like

Pani mam taký dojem, že tvorba štátnych formulárov sa zastavila. napríklad vyhláška 331/2018, vstupila de jure do platnosti 1.1.2019. Mali k nej byť vydané elektroncké formuláre a nie sú. Pan. Krauspe na naliehanie SAK vydal usmernenie ze zatial sa maju pozuivat stare formulare. Ale nova vyhlaska sa v niekolkych paragrafoch odvolava na nový formulár a tak de facto nie je mozne fungovat podla novej vyhlasky so starou dolozkou.
… ináč … vrabce na streche si čvirikali, že firma čo to formularove udelátko dodavala, už neexistuje … a licenčný server je už niekoľko mesiacov vypnutý … nebude toto ten problem (zeby stat nevedel za 3/4 roka dodat update 2 formularov ) ?

2 Likes

Asi sa to nedostalo do zoznamu quickwinov…

som zvedavy co sa stane ak niekto napadane sposob vyhotovenia zarucenej konverzie, nejakeho doleziteho dokumentu, ze nebola vyhotovena podla platnej vyhlasky.

Všetci úradníci na zaručené podpisovanie kašlú a to je jedno či pri overení alebo vyhotovovaní. Dôvod je jednoduchý. Zaručené podpiovanie je príliš zložité. Veria technickým prostriedkom, ktoré ich ubezpečujú, že podpis je platný.

1 Like

toto si opravte, je tam dvojity zapor, co vyznieva opacne ako asi chcelo vyzniet…

Vydávanie rozhodnutí o miestnej dani je originálnou kompetenciou obcí.
MV SR koordinuje prenesený výkon štátnej správy, nie výkon originálnych kompetencií.
Pre každý úsek správy má formuláre pripraviť príslušný ústredný orgán štátnej správy, čo znamená, že ak ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku

  • hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - je príslušným ÚOŠS MV SR

  • stavebného poriadku a územného plánovania - je príslušným ÚOŠS MDaV SR

  • starostlivosti o životné prostredie - je príslušným ÚOŠS MŽP SR

Nechcem sa tu zastávať MV SR, ani robiť reklamu jednému poskytovateľovi takýchto služieb, ale existuje riešenie, ktoré obce v závislosti od veľkosti nevyjde ročne viac ako 1000 eur.
Samozrejme pre výkon prenesených kompetencií je potrebné, aby formuláre pripravili príslušné ÚOŠS.

Obce majú povinnosť vydať všetky rozhodnutia elektronicky. To, či niekto má alebo nemá aktivovaný eDesk na doručovanie, nie je z hľadiska tvorby rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu vôbec podstatné. BODKA.

Takéto riešenia existujú…

Výkon finančnej kontroly nie je samoúčelný, ale je jednou z fáz tvorby elektronického úradného dokumentu. To, že sa nevyznačuje je následok usmernení MF SR, ktoré vyžaduje podpis mandátnym certifikátom a to celý postup komplikuje.

Ak ide o výkon originálnych kompetencií, ako sú dane a poplatky, tak to za obce robia dodávatelia IS na spracovanie daní a poplatkov. Ak by bolo jedno riešenie povinné, tak by tento problém odpadol.

Aby som mohol bývať, najprv musím dom postaviť…

1 Like

Veď povedzme otvorene, že kašleme na samosprávu a robíme iba jedno centrálne riešenie, jedného záujmového združenia.

A do ceny Tvojho obľúbeného riešenia prosím zarátaj aj centrálne investície, z ktorých “nezapojené obce” dostali 0, slovom nula Eur.

Ach Ty bodka, veď to isté tam píšu, že celý proces el.rozhodnutie -> zistiť že schránka nie je aktivovaná -> listinný rovnopis je zložitý keď sa robí ručne.

1 Like

Bojim sa ze informatizacia nebola postavena tak, ze mile obce postavte si sami ak chcete plnit povinnosti. Ale tak ze ako ohromne nas to odbremeni od administrativy - stylom obce teste sa. Jasne za 1000 eur rocne aj najmensiaobec s najmensim rozpoctom. Informatizacia zefektivnenila tak ze iba skomplikovala kazdodenny zivot, a je jedno co za urad alebo firma oslovite kazdy ma vyhrady. A je jedno ci ma obec softver za milion alebo iba nejakych 1000e rocne, spytajte sa ludi co s tym robia ako im to ulahcilo zivot.
A formularova technologia, ano pouzila sa taka co je na podobne ucely stvorena, ale v praxi iba komplikuje zivot, a stacilo pozriet vedla k susedom. Tam naintegrovat system je otazka par dni prace…

Ono by celkom postačilo, keby raz vyvinuté ŠTANDARDIZOVANÉ formuláre boli povinne k dispozícii komukoľvek. Obec by s tým nemala až taký problém, vziať ich a zakomponovať, prípadne si zaplatiť ITčkara, či firmu, ktorý im to niekam zapracujú. Nerozumiem prečo sa s formulármi, ktoré sú zaplatené z daní a eurofondov narába ako s majetkom polosúkromného združenia a nemajú slobodnú licenciu.

4 Likes

@starosta.kyncelova Vasim listom ste narazali na vykon prenesenych alebo originalnych kompetencii?

nezabúdajme že to riešenie stálo 50 miliónov. okrem poplatku za “bezplatný” systém (logiku v tom nehľadajme - nie je) vraj obce ešte platia dodávateľovi formulárov (člen konzorcia) ďalšie eurá. A že sa za verejné prostriedky vytvoril skoro monopol a deformoval trh, ani nehovoriac …

Viete, má trošku divné pocity, pretože sa obce sťažujú a pritom majú predsa projekt DCOM, v rámci ktorého si mohli poriešiť všetky veci, ktoré potrebovali. Vtedy nevedeli, že budú potrebovať elektronizovať aj vnútorné procesy?

Veď ZMOS je organizácia, ktorá ich zastupuje a teda to je platforma, ktorá má riešiť tieto veci je DEUS - združenie ZMOS a MFSR, kam štát nalial peniaze aby obce mali to, čo pre elektronizáciu potrebujú.

Viete, spomínam si na čas, kedy sa DCOM odovzdával a aj to, ako obce kričali, že oni chcú všetky formuláre mať každá iné, lebo oni si to tak schválil a tak to chcú… Lebo im to DCOM urobil zadarmo, samozrejme. Ked im hovorili, ale že všetky neskoršie úpravy budú stáť kopec penazí, to nikto nepočúval. A teraz? prišlo to. Zrazu na sa všetko obracia naopak. Zrazu je chyba štátu, že nemajú jeden jednotný formulár… Tu by som nechal na zamyslenie, kam až siaha realita.

Ďalšou vecou je vydávanie rozhodnutí a ich doručovanie. Od novely zákona, ktorá zaviedla centrálne listinné doručovanie §31a už uplynul nejaký čas. Prečo ZMOS a obce sa neobrátili na UPPVII, NASES a MFSR, aby boli zahrnuté ako subjekty, ktoré to budú robiť cez www.slovensko.sk a tým pádom im odpadá problém, ako robiť konverziu? To, že k elektronickému dokumentu sa prikladá doložka pre listinnú verziu predsa všetci vedia už dosť dávno, prečo čakajú na nejakú doložku a vidia v tom problém. Obce podľa mňa príliš špekulujú a ked majú mať nejakú povinnosť, tak to nie… ale ak vidia, že je to problém, tak plačú aby im všetci pomáhali… Trošku detinské správanie. Samozrejme, nechcem hádzať všetky obce do jedného vreca, ale z toho listu tých obcí mi to pripadá tak. Totiž, ak si niekto berie na seba samostatnosť, tak s tým ide aj zodpovednosť, že sa o tú samostatnosť vedia postarať.

Zo skúsenosti viem, že doložku bez problémov generujú napr. školy pri doručovaní rozhodnutí o prijatí a nečítal som nikde, že by sa niekto sťažoval na to, že neexistuje elektronický formulár. Pokiaľ viem, elektronické formuláre pre doložky ani nemali vyplňovaciu transformáciu, teda boli určené na strojové spracovanie a nie pre účely vyplňovania. Teda ak obec potrebuje urobiť si doložku na vytlačenie, kľudne si to môže urobiť podobne, ako to robia ked tlačia faktúru z účtovníctva.

z môjho pohľadu je choré, ak sa čaká na nejaký elektronický formulár ktorý potrebuje niekto tlačiť, ktorý je v prvom rade zložitý, ťažko sa s ním pracuje, jeho technologická implementácia v lokálnych systémoch je zbytočne drahá, rovnako ako jeho životný cyklus (registrácia, aktualizácie, zmeny a pod…) Elektronický formulár podľa mňa má za ciel zabezpečiť elektronickú výmenu dát, t.j. elektronickú komunikáciu - resp. el.úradnú komunikáciu. Ak niečo doručujete papierovo, nie je to elektronická komunikácia ani elektronická úradná komunikácia.

Požiadavky na registratúru a jej “eGOV ready” jasne stanovuje Výnos Ministerstva vnútra SR o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry (https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/odbor%20archivov/dokumenty_na_webe/certifikacia_is_spravy_registratury/525_2012_el_standardy_registratury.pdf) teda je to jasne stanovené, čo má vedieť registratúra.

Spôsob, ako sa majú vytvárať konverzie, rovnopisy a doložky zase majú svoje vyhlášky. Teda čo presne je problém, to som nepochopil :slight_smile:

Lubor nie je to tak, je ak kopec iných riešení, ktoré si vedia samosprávy vybrať, teda konkurencia tu je. Ale nemôže si obec myslieť, že všetko je zadarmo a všetko dá štát. Tak to bolo za socíku, dnes všetko niečo stojí a niekto to musí v konečnom dôsledku zaplatiť.

Nemôžem totižto povedať, že ja nebudem cestovať vlakom do žiliny, lebo chcem ísť vlastným autom. A pritom auto nemám alebo nefunguje. A potom plačem a vykrikujem na štát, že ma ten vlak nezobral… to je detinské, správajú sa tak malé deti, ktoré trucujú…

1 Like

Nesúhlasím s tým, čo píšte.
informatizácia je cesta, ako niečo dosiahnuť. ešte presnejšie by som pre štátnu správu povedal elektronizácia procesov. Ak však úradníci tvrdošijne tlačili na dodávateľov, aby im nechali procesy také, ako ked mali papiere a oni chceli presne to isté ale na obrazovke ako mali papier, tak potom to presne tak dopadá, ako to je dnes. To nie je elektronizácia a informatizácia, to je elektrizácia…

Procesy sa mali zjednodušiť ale to vyžaduje, aby úradník systémom dôveroval, aby dátam dôveroval, aby do systémov sa vkladali údaje a aby mali ľudia prístup do tých systémov.

Teda úradníci odmietajú zmeniť svoje správanie a myslia si, že ak budú bojovať proti informačným systémom, tak vyhrajú. Je to podobne komické, ako ked učitelia bojujú s mobilmi svojich žiakov :slight_smile:

1 Like

Ved ich máte k dispozícii a kľudne si ich môžete zobrať a použiť, sú v module elektronických formulárov. Načo ale obce potrebujú elektronický formulár, ked tlačia niečo na papier?

No ale vyhláška MFSR určuje formát a náležitosti jednak danového priznania a aj toho rozhodnutia, teda vzor.
https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-rozhodnuti-vyrubenie-miestnych-dani-poplatku/

Mali by teda registrovať aj elektronický formulár.

Tak páni, zaujímavý názor a otázka na právnikov:

nie som právnik, a tu by som polemizoval, nakoľko eGOV zákon sa týka elektronickej úradnej komunikácie, ktorá je s princípu definovaná, že je to komunikácia do “elektronickej úradnej schránky”.
Ak nie je komunikácia vedená do tejto schránky, nemusí úrad vôbec ísť podľa eGOV zákona. Alebo?

Samozrejme, preto je potrebné, aby si overil v rámci konania, či bude prebiehať ako elektronická úradná komunikácia alebo len ako úradná komunikácia. Ak nemá občan schránku aktívnu na doručovanie, vôbec nemusí rozhodnutie ani vzniknúť elektronicky… Resp. ak niektorí účastník konania nemá aktívnu el.schránku (samozrejme obec nerátam, pokiaľ si nedoručuje sebe samému) :slight_smile:

Ale možno

NIe je to pravda, Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/012170/2019-1411 k výkonu vnútorného auditu hovorí jasne o tom, že sa môže použiť KEP, MC alebo parafa. Je to z 05/2019:
“Pri podpísaní základnej finančnej kontroly kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou v súlade s § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka a so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) je zabezpečené, že je vždy zachovaná písomná forma. V prípade použitia iného elektronického podpisu, napr. elektronickej parafy, je potrebné dokazovať jeho autorstvo a nepopierateľnosť. Používanie iných formátov podpisov ako kvalifikovaný elektronický podpis, resp. kvalifikovaná elektronická pečať, ak sa na tom všetky strany dohodnú, je možné s vedomím možných škôd a nezrovnalostí v ďalšom konaní vyplývajúcich z takéhoto postupu.”

Teda musia si to ošetriť interne, čo je bez problémov a výrazne lacnejšie parafy, ako MC alebo KEP a pod.MU_financnakontrola_novela (1).pdf (1,2 MB)