Zmeny v autorizácii elektronickej úradnej komunikácie

Navrh presiel doplnkami a bude k tomu on-line stretnutie PS2 a PS4, vid Komisia pre štandardy ISVS - PS4 - #16 by hanecak .