Komisia pre štandardy ISVS

Islo o zmenu Vyhlásky c. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS na zakalde zmien prerokovanych v PS1, PS4 a PS6:

 • PS1:
  • úprava popisu dátových prvkov “Orientačné číslo” a “Súpisné číslo”
  • zmeny prílohy č. 9 vyhlášky ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS: Dátová štruktúra základného číselníka
  • „jednotný referencovateľný identifikátor“ ako to, co sa pri vymene udajov ma pouzivat v pripade, ze sa jedna o hodnotu zo zakladneho ciselnika
  • “Je potrebné zabezpečiť, aby referencovateľné identifikátory číselníkov, ktorých použitie sa vyžaduje pri vypĺňaní elektronických formulárov, boli dostupné ako funkčný priamy odkaz.”
  • poznamka pod ciarov: toto vo vlakne Komisia pre štandardy ISVS - PS1 tiez chyba, ale vyzera, ze to teda na PS prebrate bolo
 • PS4:
 • PS6:
  • uprava k el. formularom, aby si pouzivatel z fomrulara mohol exportnut vyplnene udaje ako XML alebo naopak z XML mohol importnut do prave vyplnaneho formulara
  • “Pre identifikáciu vyžadovaného číselníka sa v definícii dátovej štruktúry elektronického formulára uvádza referencovateľný identifikátor použitého číselníka.”
  • “Číselníky vyžadované pre vyplnenie elektronického formulára sú zdokumentované v elektronickom formulári a dostupné pre vyplnenie elektronického formulára”
  • zmeny v “Príloha č 1: Štandard elektronických formulárov / Bod 2.6 Prezentačná schéma”
  • “Používateľské rozhranie podľa bodu 4.1.3 pre off-line manuálny spôsob vypĺňania vytvára údaje súladné s definíciou dátovej štruktúry elektronického formulára”
  • opat nieco s datumami v el. fomrularoch: zaciatok dostupnosti, skoncenie dostupnosti, …
  • “… sa navrhuje umožniť meniť existujúce súbory v elektronických formulároch, ak tieto súbory nemajú dopady na integrované subjekty”
  • úprava bodu 7.9.7 v časti 7.9 Pravidlá adresára „Content/“ v prílohe č. 1 vyhlášky
  • “Dátové polia sú definované: a) názvom dátového poľa, ktorým sa rozumie stručný opis dátového poľa zobrazovaný používateľovi elektronického formulára podľa bodu 4.4.5”
  • “povinnosť používania sumárneho procesného kroku v súlade s pravidlami WCAG”
  • “zavedenie pravidla jednotného neuvádzania dvojbodiek pri názvoch polí”
  • “povinnosť používať funkčný priamy odkaz/hypertextový odkaz na chybné dátové pole”
  • poznamka pod ciarou: vlakno pre PS6 tu ani nemame, na PS vyzera, ze prebrate bolo, vid 7. zasadnutie PS 6 - zápis - PS6 - pre štandardizáciu formulárov - Confluence