Komisia pre štandardy ISVS

  • Autentifikácia aplikácií prostredníctvom API gateway v spojení s HTTPS a REST: OAuth2 s OpenID Connect s JWT tokenom (návrh na úpravu § 11 a § 52 vyhlášky ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS)
  • Technické riešenie autorizácie použitím na to určenej funkcie prístupového miesta v súlade s § 23 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a úprava § 48 ods. 2 a 5 vyhlášky ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS
  • Úprava štandardov pre elektronické formuláre pre podporu ďalšej PDF vizualizácie a umožnenie prenosu XML údajov vyplneného elektronického formulára v rámci PDF - doplnenie § 46 ods. 2, § 48 ods. 1 písm. a) a prílohy č. 1 vyhlášky ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS
  • Návrh novely vyhlášky MIRRI SR č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii
  • Úprava pravidiel pre napĺňanie PospId a PospVersion v špecifikácii Schémy správ Sk-Talk – nespracúvanie hodnôt, ak bude použitý nový MetadataItem Posp

Nieco bolo v PS4 (vid napr. Komisia pre štandardy ISVS - PS4 - #19 by Lubor ).