Komisia pre štandardy ISVS

Aktualne bezia dve hlasovania k niektorym bodom z PS4 (vid Komisia pre štandardy ISVS - PS4 - #18 by hanecak ):

  • MetaIS : “Súhlasíte návrhom úpravy § 16 vyhlášky ÚPVII č. 78/2020…” - uprava sposobu vypoctu podielu browserov na trhu (od coho sa odvyja ich podpora v ISVS v kontexte G2C)
  • MetaIS : “Súhlasíte s návrhom úpravy § 36 vyhlášky ÚPVII č. 78/2020…” - uprava sposobu vypoctu podielu operacnych systemov na trhu (od coho sa odvyja ich podpora v ISVS v kontexte G2C)