Komisia pre štandardy ISVS - PS2 - Bezpečnostné štandardy

Autorizacia klikom sa posuva dalej, preberana bude na 9. stretnuti PS2 dna 18.11. Zasadnutie bude spojene spolu s PS4, detaily tu: Komisia pre štandardy ISVS - PS4 .

Pre pohodlie (-1 klik) aj referencia do MetaIS: https://metais.vicepremier.gov.sk/standardization/meetingdetail/55

1 Like