Zameranie pracovnej skupiny Governance

Navrhy opatreni pre oblast riadenia informatizacie, jej vyhodnocovania a usmernovania.

Pracovná skupina Governance. (@ps-governance)
Cielom tejto pracovnej skupiny je spracovat odborne stanoviska a rozpracovat navrhy opatreni pre oblast riadenia informatizacie, jej vyhodnocovania a usmernovania (Governance).

Primarne zameranie je na:

  • procesy v riadeni informatizacie (z hladiska ich efektivnosti a transparentnosti)
  • organizacne zabezpecenie a ludske zdroje
  • meratelnost informatizacie
  • (TBD - navrhy na dalsie ciele su vitane)

Garant: @janhargas

Aktuálne úlohy a témy:

  • TEMA c.1: Zbierat pripomienky k Navrhu materialu NKIVS - T: 14.2.
  • TEMA c.2: Pripomienky k Vyhodnoteniu sucasneho stavu informatizacie (material MF) - T: 4.3.
  • TEMA c.3: Pripomienky k strategickej priorite “životné situácie” - T: 4.3.

Ceníme si pomoc každého, kto chce priložiť ruku k dielu.
Príjimame tiež návrhy na ďalšie úlohy.

O zaradenie do skupiny treba žiadať garanta alebo v tejto téme.

Pracovna skupina sa zvolava cez @ps-governance

@ps-governance @janhargas

priatelia
TEMA c.2: Pripomienky k Vyhodnoteniu sucasneho stavu informatizacie (material MF) - T: 26.2.
TEMA c.3: Pripomienky k strategickej priorite “životné situácie” - T: 26.2.

je tu niekde ten materiál MF SR alebo link na neho ?
a tiež kde je možné pripomienkovať tie životné situácie ?
aj chcel by som to pozrieť

2 posts were merged into an existing topic: Tema c.3: Strategicka priorita zivotne situacie