Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

mv

#1

Názov: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

Garant: Ministerstvo vnútra SR

Stručný opis:


Cielom projektu je:

  1. Backend komponent dátovej integrácie pre potreby okresných úradov (ďalej len OÚ), policajného zboru (ďalej len PZ) a hasičského a záchranného zboru (ďalej len HaZZ) ako PaaS v prostredí Vládneho cloudu. Predmetom reformného zámeru v tejto oblasti je vybudovanie SW prostredia v PaaS vrstve Vládneho cloudu ako ich definujú strategické priority Lepšie dáta a Lepšie služby (ako následné rozpracovanie schválenej NKIVS). Takto vytvorený komponent bude môcť byť následne využitý na budovanie všetkých nových agendových IS, úpravu existujúcich IS alebo budovanie proaktívnych služieb čo však nie je predmetom tohto reformného zámeru.
  2. Orchestrácia procesov a workflow pre potreby OÚ, PZ a HaZZ ako PaaS v prostredí Vládneho cloudu - kombinovanie webových služieb, SaaS služieb a procesov. Predmetom reformného zámeru v tejto oblasti je vybudovanie SW prostredia v PaaS vrstve Vládneho cloudu ako ich definuje strategická priorita Lepšie služby (ako následné rozpracovanie schválenej NKIVS). Takto vytvorený komponent bude môcť byť následne využitý na budovanie všetkých nových agendových IS, úpravu existujúcich IS alebo budovanie proaktívnych služieb čo však nie je predmetom tohto reformného zámeru.
  3. Jednotný katalóg na evidenciu a riadenie služieb v prostredí Vládneho cloudu (webových, SaaS, procesov) – nevyhnutný komponent pre budovanie a prevádzkovanie v prostredí Vládneho cloudu pre všetky nové agendové IS, úpravu existujúcich IS, alebo budovanie proaktívnych služieb s napojením a využitím údajov v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (ďalej len MetaIS).
  4. Biznis monitoring procesov a stavu žiadostí ako SaaS služby - centrálne sledovanie výkonnosti procesov, stavu žiadostí a navrhovanie ďalších optimalizácií procesov VS. Dôležitý zdroj informácií pre rozhodovanie o procesoch vo VS.
  5. Call centrum ako SaaS služba – využitie už existujúceho call centra MV SR, odbremenenie úradov o poskytovanie informácií o stave vybavovania žiadostí a poskytovania informácií o vybavovaní agend OÚ, PZ a HaZZ

Náklady na projekt: 20 600 000 EUR

OP EVS: 0 EUR.
OP II: 20 600 000 EUR

Aktuálny stav projektu: Čaká sa na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Merateľné ciele (KPI) (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Postup dosiahnutia cieľov (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Biznis prínos (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Príspevok v informatizácii (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Štúdia uskutočniteľnosti (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Alternatívy (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Kalkulácia efektívnosti (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Participácia na príprave projektu (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 23.3.2017 Reformný zámer zverejnený na stránke Ministerstva vnútra
  • 4.4.2017 Slovensko.Digital odoslalo pripomienky k Reformnému zámeru
  • 25.4.2017 Reformný zámer schválený
  • 15.2.2018 Prezentácia stratégie a vízie MVSR v oblasti IT

#2

Zaslali sme MV predbezne pripomienky k aktualnej verzii studie uskutocnitelnosti. RPaD - pripomienky S.D 26.2.docx (18.8 KB)


#3

A čo bude s týmto http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2970874&l=sk ak sa tento a jemu podobné projekty nezrealizujú?


#4

Neviem aký má MV plán, ale čo sú to “audítorské služby” je myslím dosť presne jasné - overovanie súladu, viď. napr. z. 540/2007. Či otázka bola ináč myslená?


#5

To isté čo z analýzou KMPG pre ISV za 2 mil € :slight_smile:
Inač a prečo si platia 3.5 mil € za redizajn procesov MV SR?. To nevedia uradnici na MV čo robia a čo chcú robiť?


#6

Redizajn procesov nie je taká jednoduchá vec, aby si niekomu, kto sa tomu nikdy nevenoval, povedal: optimalizuj. Veľké komerčné inštitúcie nato majú vlastných expertov ktorých si držia (v slovenských podmienkach obyčajne tím cca 5-20 ľudí). Títo pri veľkých zmenách často tiež využívajú rovnakých expertov ako štát - konzultačné spoločnosti.
Problém preto nevidím v tom, že si štát objedná takúto službu. Problém vidím v tom, či ide o skutočnú prácu, ktorej výsledkom nie je len papier, ale skutočná implementácia týchto procesov. Lebo ak píšeš niečo, čo nakoniec vieš že sa odloží do šuflíka, tak tam môžeš napísať čokoľvek, pretože nikto nikdy nezistí či si tam nepísal blbosti.


#7

Z ÚPVII aj MV sme dostali informáciu, že schvaľovanie tohto projektu sa presúva na ďalšie zasadnutie riadiaceho výboru, lebo štúdiu treba ešte podstatne dopracovať.


#8

No ak to dobre chápem, tak tento projekt, ktorý má byť financovaný z OP II nadväzuje na projekt https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=592d8ee9-9eed-478b-9fc2-dfc6899358aa financovaný z OP EVS, ktorý bol realizovaný tou zmluvou, ktorú vyššie spomenul.