26.RZ-MVSR-Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

Pripomienky zaslane za S.D. https://docs.google.com/document/d/1a_7Lgsf6auB05wjYhN5jaVfQSl3wX5LUF-9KFQ0kcXk/edit#heading=h.6cjorvv0wbup

1 Like