O kategórii Čo je nové v Slovensko.Digital

O Slovensko.Digital, čo robíme, aktuálne správy, eventy a diskusia.

O nás
Slovensko.Digital je občianske združenie zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku. Chceme, aby digitálne služby štátu boli jednoduché, dávali zmysel a mali normálne ceny. Musíme zvyšovať transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov ako aj participáciu odbornej verejnosti pri elektronizácii verejnej správy.

Čo robíme

V Slovensko.Digital sa momentálne venujeme týmto prioritným projektom:

1. Red Flags: V prvej fáze projektu sme vytvorili komplexnú metodiku na základe ktorej hodnotíme štátne projekty za milióny euro ešte pred ich schválením. Hodnotíme ich ciele, merateľné ukazovatele, prínos pre biznis, efektívnosť, či participatívny rozmer.

Hodnotiť štátne IT projekty môžete spolu s nami. Informácie o tom, ako sa môžete zapojiť do hodnotenia nájdete TU.

Všetky užitočné informácie o projekte (o metodike, výsledky hodnotenia, diskusia, a i.) nájdete na platforme, na webovej stránke projektu

2. Ekosystém Slovensko.Digital

Našim cieľom nie je len kritizovať, ale aj na konkrétnych príkladoch, službách ukázať ako si predstavujeme moderné a kvalitné elektronické služby pre občana.

V roku 2016 sme spustili ekosystém.slovensko.digital , ktorý Vám uľahčuje komunikáciu so štátom, prácu s dátami a verejnými registrami štátu.

V rámci ekosystém.slovensko.digital poskytujeme nasledujúce služby:

  • GovBox - Jednoduchý prístup k štátnej elektronickej schránke priamo cez Váš email a bez elektronického občianskeho preukazu.

  • Autoform - Automatické dopĺňanie kontaktných a fakturačných údajov o právnických osobách. Denne aktualizované. Integrácia na pár riadkov HTML kódu.

  • DataHub - Prístup ku konsolidovaným a prepojeným štruktúrovaným dátam cez jednoduché REST APIa rozhranie pre analytické reporty cez SQL.

Všetky užitočné informácie o ekosystéme Slovensko.Digital si prečítate na platforme v kategórii venovanej ekosystému. ** Tu nájdete aj nápady návrhy na nové služby, projekty a funkcionalitu ekosystému Slovensko.Digital.**

3. Participácia na tvorbe verejných politík v IT a prioritné témy:

Ako Slovensko.Digital sme súčasťou viacerých pracovných skupín, ktoré nastavujú verejné politiky v oblasti štátneho IT. Dohliadame na dobré riešenia, transparentnosť, otvorenosť a participatívnosť procesov.

_Prioritné témy štátneho IT, ktorým sa aktuálne venujeme a ku ktorým pripravujeme konkrétne návrhy riešení sú :

1. Princíp 1x a dosť
2. Platformy
3. Ľudské zdroje v IT
4. Etika a konkurencia

Momentálne pôsobíme v týchto pracovných skupinách (pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu /ÚPVII/):

K9.1Delivery
K9.2 Governance
K9.3 Strategická architektúra
K9.4 Lepšie dáta
K9.5 Lepšie služby
K9.6 Digitalizácia agiend VS
K9.7 Vládny cloud
K9.8 Kybernetická bezpečnosť

Expertnú činnosť členov pracovných skupín za Slovensko.Digital sa nám podarilo finančne podporiť prostredníctvom realizácie schváleného projektu “Lepšie riešenia eGovernmentu v SR” financovaného z eurofondov cez Operačný program Efektívna verejná správa. Viac o našom projekte si viete prečítať TU.

Ak máš expertízu na dané témy a máš záujem byť členom pracovnej skupiny, daj nám vedieť. Napíš ľuďom v pracovných skupinách za Slovensko.Digital: @jsuchal , @Lubor , @janhargas alebo @Ivet_Fercikova, ktorá Ťa usmerní.

3 Likes