Lepšie riešenia eGovernmentu v SR (OP EVS projekt)

Od threadu “Bude Slovensko.Digital čerpať eurofondy?” sme sa posunuli k tomu, že už tie eurofondy čerpáme. V tomto vlákne budeme priebežne informovať o projekte a témach, ktoré nim otvárame.
Dôležité informácie o projekte budeme držať aj na webovom sídle: https://slovensko.digital/projekty/lepsi-egovernment (tak káže oficiálny manuál publicity).

aj tabulu niekde budete musiet vycapit ?

Uz sme vycapili povinnu A3 u nas na dvere. Strasne skarede to je.

21

1 Like

a mohli by ste byt vzorom pre ostatnych a zverejnit aj to ako a na čo prostriedky čerpáte…alebo to niekde nájdem?

Nieco malo o aktualnom cerpani na danom projekte vidno z open dat https://bi.ekosystem.slovensko.digital/public/dashboard/629f107c-f1e6-4b71-a5ba-e5c9ff264e6e?projekt_itms_id=3042

2 Likes

Jasne, skúsim dať takú konsolidovanú info o tom, čomu sa v rámci projektu venujeme. V zásade ide o 4 aktivity:

  1. pripomienkovanie materiálov (veci ktoré sme pripomienkovali sa dajú sledovať na viacerých miestach na platforme)
  2. tvorba návrhu verejných politík (to je asi najvačšia časť našej práce v tomto projekte - viď nižšie)
  3. účasť na pracovných skupinách (celkový zoznam skupín a ich členov za SD je tu)
  4. monitorovanie eGov (hodnotiaca správa - tú sme ešte nerobili)

Pokiaľ ide o bod 2, zameriavame sa na 4 prioritné témy, ktoré sme si stanovili pre SD ešte začiatkom roku 2018:

V týchto témach spracúvame naše návrhy verejných politík (resp. ako to my voláme “package”). Drafty dokumentov zverejňujeme aj tu na platforme (viď. prelinkovania vyššie)

Celkový priebeh projektu reportujeme v takejto forme na MV SR a priebežne sa aktualizuje každý mesiac.

Slovensko.Digital v rámci projektu Lepšie riešenia eGovernmentu, ktorý je financovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa predstavili nástroj, ktorý má predísť obstarávaniam “na mieru” a kartelizácii IT trhu - prípravné trhové konzultácie.

Spolu s Úradom pre verejné obstarávanie priblížili inštitút prípravných trhových konzultácií na informačnom seminári, ktorého sa zúčastnilo viac ako 60 úradníkov a firiem.

Viac tu: Seminár na tému Prípravné trhové konzultácie