Prípravné trhové konzultácie

opevs

#1

V rámci nášho eurofondového projektu Lepšie riešenia eGovernmentu sa zameriavame na 4 témy:

  • Jedenkrát a dosť
  • Platformy
  • Ľudské zdroje v IT
  • Etika a konkurencia

Navrhujeme v nich štátu nové opatrenia, presadzujeme ich v pracovných skupinách, pripomienkujeme štátne materiály a monitorujeme stav eGovernmentu.

V téme Etika a konkurencia navrhujeme opatrenia, ktoré sa následne snažíme zapracovať do Koncepcie nákupu IT, ktorá vzniká v pracovnej skupine Nákup IKT na UPVII.

Prvým opatrením, ktoré sme takto navrhli sú “Prípravné trhové konzultácie”. Draft nášho materiálu je otvorený na komentovanie a pripomienky. Budeme vďační za vstupy z komunity.


ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance - Nákup IKT (podskupina)
Lepšie riešenia eGovernmentu v SR (OP EVS projekt)
#2

MV SR organizuje prípravnú trhovú konzultáciu k projektu Platform as a Service (PaaS).

Info k projektu nájdete na našom webe Red Flags (https://redflags.slovensko.digital/projekty/4929). Cieľom tejto trhovej konzultácie by malo byť najmä poskytnutie súčinnosti pri definovaní opisu predmetu zákazky tak, aby sa plánovanej súťaže mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na trhu. Za týmto účelom by MV SR chcelo konzultovať nasledovné okruhy tém:
• Natívna PaaS platforma a platformové služby.
• Licenčná PaaS automatizácia a služby.
• DevOps nástroje.
Ak by mal niekto záujem zúčastniť sa, píšte ešte dnes na kontakt@slovensko.digital. Účasť musíme nahlásiť do 5.12. (zajtra) do 12 hod.

@ps-vo


#3

takže na trhovú konzultáciu sme nahlásili:

  • Jano Suchal (za SD)
  • Peter Kulich (za SD)
  • Tomáš Čorej (za SD)
  • Tibor Baďura (Crystal Consulting - člen SD)
  • Pavol Lukáč (ESET - člen SD)