Informacny system vystavby - ISV

Niekomu chyba koza na tvari

Procesy bežia ďalej. Ak politik čosi vyhlási a “zabudne” urobiť procesný úkon ako je vydanie rozhodnutia alebo niečo podobné, tak podriadené zložky pracujú ďalej podľa povodneho popisu procesu.
Takže … ako sa správne procesne “zastavuje” projekt ? Ak niekto viete, poraďte prosím pánu Ersekovi…

Jedna možnosť je, že teraz sa štúdia neschváli, čo bude aj dôvod na zrušenie VO, keďže minister bude mať papier s odmietnutím poskytnúť eurofondy na jeho realizáciu.

1 Like

UHP napina svaly.

https://dennikn.sk/minuta/1044160/?ref=mpm

1 Like

Keď si človek pozrie toto: http://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1908890_stat-meni-stavebny-zakon-to-na-co-sme-boli-roky-zvyknuti-razom-prestane-platit, tak už fakt nevie, čo si má myslieť. Čiže na jednej strane sa ide rušiť projekt (čo je podľa mňa správne), lebo sa nebudú meniť procesy, a na druhej strane ministerstvo hovorí, že v roku 2020 už bude platiť nový zákon, ktorý zásadne zmení procesy pri stavebnom konaní. To som teda zvedavý, ako bude v tom roku 2020 (ak by ten zákon naozaj bol) vyzerať IT podpora novým procesom

1 Like

Samozrejme taky kvalitny IT system musi vediet bez problemov absorbovat akekolvek zmeny procesov, zakonov a konani. :laughing: Tu som nakreslil jeho model tried. Myslím, že by sa dal nasadiť úplne všade.


UML diagram tiež úplnou náhodou vyzerá ako kufrík.

2 Likes

to len ukazuje ze oddelenie na tvorbu zakona je uplne ine ako to co vypisuje obstarko na softver … a najskor ani vobec im dodnes nedoslo ze to spolu suvisi …

Ako bude vyzerat? Tak ako dnes, nijako, tak ako dnes nemaju ziaden IS, tak ani v roku 2020 nebudu mat ziaden, teda budu robit rovnako ako doteraz rucne, na opaieri a v exceli,

Zápis z hlasovania RO o ISV: Zaznam III per rollam RV PO7 OPII_2602_0503_2018.pdf (1.0 MB)
Všetci boli proti, alebo sa zdržali hlasovania, iba “biznis” bol za - ITAS a PPP.

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/informacny-system-vystavby-riadiaci-vybor-neschvalil/index.html

„Všetci zástupcovia úradu podpredsedu vlády hlasovali proti. IS výstavby tak, ako je navrhnutý, nereaguje na potreby praxe. Ak by mal byť znova predložený na schválenie, bude treba dopracovať a v niektorých častiach úplne prepracovať štúdiu uskutočniteľnosti,“ povedal podpredseda vlády a predseda riadiaceho výboru Peter Pellegrini.

3 Likes

Grande finale: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/377965

Zmluva/časť nebola pridelená - Iné dôvody (ukončenie konania)

Verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
z nasledovných dôvodov:

 • v priebehu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajúce v neschválení zámeru "ISV - Informačný systém výstavby (ďalej len “národný projekt”) zo strany Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len “RVPO 7 OPII”), ktorý nám túto skutočnosť oznámil listom Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorý plní funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len “podpredseda vlády”),
 • s tým nadväzujúcu podstatnú zmenu okolností vo vzťahu k financovaniu národného projektu, nakoľko v čase vyhlásenia verejného obstarávania verejný obstarávateľ počítal so spolufinancovaním projektu z prostriedkov Európskej únie, čo uviedol aj v samotnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v oddiele III, časti III.1.2) a nadviazal na uvedenú skutočnosť aj výhradné právo verejného obstarávateľa nepodpísať zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nebude schválená zmluva o NFP (nenávratný finančný príspevok) v zmysle bodu 32.7 Súťažných podkladov, z prostriedkov Európskej únie.

Verejný obstarávateľ vykonal s náležitou starostlivosťou všetky úkony potrebné na schválenie zámeru zo strany RVPO 7 OPII a štúdie uskutočniteľnosti národného projektu v zmysle požiadaviek:

 • vypracovanie reformného zámeru Kvalitné a efektívne riadenie výstavby,
 • vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a jej konzultácia so Sprostredkovateľským orgánom OPII a všetkými povinnými osobami,
 • zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti na pripomienkovanie a vysporiadanie sa s pripomienkami,
 • verejné predstavenie národného projektu a predloženie štúdie uskutočniteľnosti na schválenie RVOP 7 OPII.
  RVPO 7 OPII procedúrou per rolam neschválil zámer národného projektu vrátane Štúdie uskutočniteľnosti. Následne podpredseda vlády listom, ktorý bol doručený dňa 13.03.2018 písomne potvrdil túto skutočnosť ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Ak verejný obstarávateľ nemá dostatok finančných prostriedkov na financovanie celého projektu zo svojho rozpočtu a ani nemôže počítať s financovaním z prostriedkov EÚ, tak ako predpokladal pri vyhlasovaní verejného obstarávania, nie je možné od neho spravodlivo požadovať, aby pokračoval vo verejnom obstarávaní a uzatvoril zmluvu, ktorá nie je finančne krytá.
V oddiele VI, časti VI.3) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a v bode 32.7 Súťažných podkladoch si verejný obstarávate vyhradil právo nepodpísať zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nebude schválená zmluva o NFP.
S ohľadom na dodržanie princípu transparentnosti zakotvenom v § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, všetky postupné kroky vykonané zo strany verejného obstarávateľa vedúce k schváleniu zámeru a list podpredsedu vlády budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Pre zabezpečenie pôvodného predmetu zákazky, nebude vyhlásené nové verejné obstarávanie.
Zákazka bola zameraná na sociálne aspekty.

3 Likes

Zároveň na ÚVO pribudli viaceré dokumenty k tejto zákazke. Najzaujímavejším je Zápisnica o vyhodnotení ponúk.

Pripomeňme si ako to v r.2015 vyzeralo:

Ceny za celé dielo + 60 mesiacov podpora, Eur s DPH:
PHZ: 44 700 000 Eur bez DPH - to je 53 640 000 Eur s DPH
uchádzač - úvodná cena - pomer voči PHZ - cena po aukcii - zníženie ceny v aukcii
Datalan  - 42 991 890 -  80,1%    -   42 450 000 - 1,2%
Asseco CE - 42 061 200 -  78,4%    -   41 880 000 - 0,4% 
Allexis  - 53 036 507 -   1,1%    -   42 120 000 - 20,6%

Ceny za expertov, úvodná ponuka/po aukcii, ČD Eur s DPH:
uchádzač  - konzultant - architekt -prj.manažér-programátor-špecialista- tester - serv.technik
Datalan  -    960 -    840 -    960 -    780 -    600 -   600 -   600
Assecco CE -  1440/840 - 1920/1020 - 2400/960 - 1200/840 - 1200/960 - 960/720 - 1440/600
Allexis  -    840 -    960 -    960 -    840 -  840/600 - 780/600 - 840/600

Nad tým zopár úvah:

 • pomocou aukcie sa dosiahlo zníženie najlepšej celkovej ceny o 0,4% = aukcie nefungujú
 • rozdiel v ponukovej cene dvoch najlacnejších ponúk je 1,7% oproti PHZ, pritom rozdiel v jednotkových cenách ich expertov je aj viac ako 100% = minimálna pravdepodobnosť že toto vzniklo náhodne
 • počas aukcie Asseco CE znížilo jednotkové ceny expertov o 20% až 60%, pritom celková cena klesla iba o 0,4% = ceny expertov sú náhodné, výsledná cena sa vyrátava ináč

Myslím že toto obdobie sa raz bude nazývať “magický realizmus informatizácie”.

4 Likes

K tej poslednej vete, nekrič hop kým ti nepreskočí, či ako sa to hovorí :slight_smile:

1 Like

Zaujme ešte fakt, že za zrušený projekt hlasovali dvaja členovia komisie pre schvaľovanie eurofondov na IT – prezident firemnej organizácie IT Asociácia Slovenska Emil Fitoš a prezident združenia Partnerstvá pre prosperitu Milan Ištván.

vies ako sa ratala ta cena?

cize dobre tomu rozumiem, ze napr. PM isiel z 2400,- EUR s DPH/MD na 960,- EUR s DPH/MD

Ale sak kde inde mohol uberal ked sa na to kukneme logicky…ci?

Nový plán pre ISV: Nový systém Registre ISV

To sa opat zasmejeme, dalsie kolecko (ktore? stvrte … za psolednych 11 rokov -, novyy zakon, novy IS … a nic … ani terza z toho zrejme neic nebude):

1 Like

mna zarazilo ine :
Projekt je naplánovaný na 24 mesiacov od účinnosti zmluvy. Verejné obstarávanie skončilo len v týchto dňoch, takže je ťažké odhadnúť termín uvedenia do praxe. Pri plynulom priebehu všetkých aktivít je odhad nasadenia február 2023,“ predpovedá Rudolf.

Čítajte viac: https://index.sme.sk/c/22529351/matovic-avizoval-nula-hodin-slub-nesplnili-stavebny-zakon-meska.html?ref=trz

 1. Neviem o tom, ze by skoncilo a mali mse vitaza
 2. Kym sa podpise zmluva (VO bolo skoncenych uz niekolko), moze prejst rok alebo sa nepodpise vobec
 3. Samotne registre nemaju sancu vyriesit cele stavebne konanie
 4. Novy zakon nema este ani len navrh a ci bude vobec nejaky schvaleny tak to je uplne vo hvizedach priu zmenach ake chcu navrhnut