Harmonogram OPII projektov na 2018

Najbližší riadiaci výbor PO7, kde sa budú schvaľovať štúdie uskutočniteľnosti, je zvolaný na 19.4.

Predložené sú štúdie pre tieto projekty (a pridávam linky na draft nášho hodnotenia tu na platforme):

Keď pozerám na indikatívne výšky finančných prostriedkov z plánovacej tabuľky z feb/marca tohto roka, tak medzičasom došlo k značnému zvýšeniu nákladnosti väčšiny týchto projektov…