Zákon o katastri nehnuteľností

ÚGKK pripravuje novelu zákona 162/1995 o katastri nehnuteľností:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/181

Z materiálu: “Pripravovaný návrh zákona predstavuje základné a nevyhnutné kroky súvisiace s realizáciou projektu „Operačný program informatizácia spoločnosti – Elektronické služby katastra nehnuteľností“ a zohľadňuje aktuálne procesy v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností.”

Skúsme tu k tomu sformulovať vstupy. Napr. ku sprístupňovaniu údajov / OpenData, alebo aj 1xadosť.

Nejake rozumne napady? :slight_smile:

Treba zabezpecit rozumnu licenciu na data katastra (napr. mapa parciel), aby sa dali pouzit/publikovat v komercnych aj nekomercnych projektoch.

Konecne doriesit problematiku dat katastra (licencia a sposob a rozsah publikovania).

  • vektorove data (imho moze ist cele von aj hned)
  • udaje na listoch vlastnictva a parcely (nech konecne UGKK sa vymackne, ze co to vlastne chce a nerozprava kazdemu nieco ine, s argumentami)
  • katastralne konania (moze ist cele von)

Priklad ako to robi NZ http://www.linz.govt.nz/data/linz-data/property-ownership-and-boundary-data

Zatiaľ len tak z hlavy:

  • pozrime do NKIVS, aké ciele treba splniť, a v zákone nech sa to už upraví, s prechodným obdobím ak treba
    .
  • najmä aby fungovalo 1x a dosť
  • OpenData a OpenAPI
  • lepší prístup k údajom o stave konania a jeho zmenách a skrátka celá procesná mapa
  • veľký priestor pre proaktívne služby, nejaké návrhy?

Info o stave konania a proaktivne sluzby, to si viem predstavit… Pojem OpenAPI a OpenData je strasne vseobecny

Táto novela napreduje, ÚGKK už má draft. V spolupráci s ÚSVROS organizujú k novele prvé stretnutie so “zainteresovanými skupinami odbornej verejnosti”. Predpokladaný termín je 9.2.2017, kto má záujem sa zúčastniť, má sa ozvať Milanovi Andrejkovičovi z ÚSVROS. Za S.D záujem máme.

Ako podklad sú k tomu zatiaľ návrh §68 a 69, kde sa rieši sprístupňovanie údajov:
navrh novely_verejnost a poskytovanie udajov.doc (39.5 KB)

Už na prvý pohľad veľké zmeny, napr. základná veta “Katastrálny operát je verejný.” je preč, vyhľadávanie nehnuteľností pre konkrétnu osoby má byť možné iba pre ňu samotnú, “šírenie” údajov (legálne získaných) má upraviť ďalšia vyhláška…

1 Like

Kataster ide asi cestou PrivateData. Z nového portálu (https://kataster.skgeodesy.sk/) odstránili možnosť merať vzdialenosti na mapách (túto funkciu má dokonca aj katastrofa www.katasterportal.sk), aby nemuseli riešiť prípadne sťažnosti občanov.

Napriklad by v tom navrhu mohli byt nejake veci na riesenie takychto pripadov https://www.aktuality.sk/clanok/410834/exkluzivne-kocnerovi-znami-ovladli-technopol-aj-vdaka-sudu-a-katastru/

Napriklad notifikacie, ked je podany navrh na vklad a vynutena nejaka lehota, aby sa taketo rychle prevody nedali spravit. Pripadne dat log vkladov do blockchainu, ked uz sa tu deju taketo veci. :cry:

“Zvýšiť by sa mala aj ochrana práv vlastníkov pozemkov. Napríklad rozhodnutie o povolení vkladu nehnuteľnosti sa má zaslať aj osobe, ktorej právo k nehnuteľnosti má vkladom zaniknúť. Tým sa má zabrániť podvodom pri prepisoch, ktoré sa vybavovali cez splnomocnenca, podpis pôvodného majiteľa domu sa sfalšoval, dom sa prepísal na nového majiteľa a potom niekoľkokrát zmenil majiteľa. A pôvodný, oklamaný vlastník sa napríklad o dva roky náhodne dozvedel, že už ho nevlastní.”

To je nejake divne nie? To, ze mi poslu rozhodnutie, ma nejako velmi neochrani. Specialne ked tuto zopar ludi vie vybavit 2 prevody za dva dni.

Žeby opravný prostriedok použitý do nadobudnutia právoplatnosti? - Možno to touto novelou chcú nejako rozšíriť?

Ale jasné že notifikácia by mohla v pohode ísť už pri plombe - napr. pre toho kto chce. Ale práveže ak bude kataster fungovať rýchlo (čo všetci chceme), alebo pri “vybratých prípadoch” bude fungovať rýchlo (čo je aj dnes), tak takáto notifikácia bude skoro v rovnakom čase ako to rozhodnutie, ale teda pri rozhodnutí si seriózne zaradený do procesu.

Rád by som prišiel na stretnutie, skúsil som sa nahlásiť, lebo toto sa bude dosť týkaj aj novinárov. Ustanovenie

Šíriť údaje katastra možno iba so súhlasom úradu za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

by tam rozhodne ostať nemalo, pretože právo šíriť informácie možno obmedziť iba zákonom, nie podzákonnou právnou úpravou.

1 Like

Viacero vecí riešia “kreatívne”, posledne ako posledných 2 krát, asi aj preto už niekoľko rokov novelu / nový zákon nevedia presadiť.
Pokiaľ ide o sprístupňovanie údajov, je známy negatívny postoj ÚGKK, ich ne-aktivita v posledných rokoch, ignorovanie uznesení a dohôd atď. skrátka evidentne zlá vôľa. Preto nevidím možnosť teraz sa baviť ešte o nejakých radikálnych obmedzeniach oproti súčasnému stavu, práve naopak.

Pripomeňme si opäť vyjadrenie vicepremiéra:
“S katastrom nehnuteľností vediem dlhé diskusie, ktoré sa ešte zintenzívnia. Už dlho sa snažím o to, aby sme všetky dáta, ktoré kataster má, dali k dispozícii ľuďom. Chyba je aj v tom, že úrady majú predpísané nejaké príjmy. Ak ste podnikateľ a katastru zaplatíte, tak máte k dispozícii verziu, kde môžete vyhľadávať všetko. Ak ste občan, tak sú vaše možnosti obmedzené. Toto treba odstrániť, hoci úrady prídu o časť svojich príjmov.”

Ale samozrejme je kopa ďalších tém na riešenie, viď. aj čo som písal v novembri.

Keďže včera zaznel na stretnutí zo strany ÚGKK SR názor, že na údaje katastra sa nevzťahuje všeobecný predpis o sprístupňovaní a zverejňovaní, a teda ani PSI smernica, tak tu najnovší rozsudok z apríla 2016. Je o to cennejší, že v senáte sedel sudca Ivana Rumana, ktorého doterajšia rozhodovacia prax je spravidla v neprospech verejnosti a žiadateľov o informácie.

Kľúčová argumentácia, prečo sa podľa ÚGKK údaje katastra sprístupňovať a zverejňovať podľa zákona č. 211/2000 Z. z. nemusia, je obmedzenie § 11 ods. 1 písm. b) infozákona (takto to bolo prezentované aj včera):

Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácií alebo informácií nesprístupní, ak ju zverejňuje na základe zákona, ak je podľa takého zákona zverejňovaná vo vopred stanovenej dobe, iba do tejto doby.

Pričom ÚGKK tvrdí, že údaje katastra zverejňuje na základe osobitného zákona (Katastrálny zákon) a nemusí teda sprístupňovať a zverejňovať podľa infozákona. Krajský súd v Bratislave a Najvyšší súd SR nesúhlasia.

Toto je dôležitá právna veta pravdepodobne najmä pre vás a automatizované spracovávanie, resp. vybavovanie žiadostí podľa PSI:

Dôvod obmedzenia sprístupnenia informácií v zmysle § 11 ods. 1 písm. b/ zákona č. 211/2000 Z. z. je možné aplikovať len v tých prípadoch a na tie informácie, ktoré sú zverejnené, a teda každý ich môže vyhľadať a získať bez akéhokoľvek obmedzenia alebo vyžadovania splnenia akýchkoľvek predpokladov. Pôjde najmä o informácie zverejnené na internete, ale nie je vylúčená ani iná forma zverejnenia, ak je možné dané informácie bez väčších ťažkostí vyhľadať a získať.

Toto je zas dôležitá právna veta pre novinárov a ľudí, ktorí chcú nahliadať do zbierky listín katastra (zmluvy a pod.) a nie sú účastníkmi katastrálneho konania (ide inak o opakovane judikovaný názor Najvyšším súdom, avšak vo vzťahu ku katastru to takto jednoznačne hovoria asi prvýkrát):

Nie je možné odmietnuť právo žiadateľa na poskytnutie informácie žiadanej podľa zákona č. 211/2000 Z. z. z dôvodov aplikácie ustanovenia § 23 ods. 2 Správneho poriadku. Správny orgán, resp. povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. si nemôže podanie účastníka prekvalifikovať [na žiadosť o nazeranie do spisu podľa Správneho poriadku, pozn. ava] podľa svojej vôle, bez toho, aby s tým účastník konania, resp. žiadateľ o poskytnutie informácie súhlasil.

| Doplnené: Voči tomuto rozhodnutiu nebola podaná ústavná sťažnosť.

4 Likes

Vyskúšam a dám vedieť. :wink:

Novela zákona o katastri nehnuteľností v MPK:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-372
MPK končí 9.6.2017

Nové pokusy typu: “Údaje katastra, ktoré ustanoví úrad všeobecne záväzným právnym predpisom, sa zverejňujú raz za štvrťrok aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje vyhľadávanie a ich ďalšie automatizované spracovanie. Štát nezodpovedá za škodu spôsobenú spracovaním údajov katastra treťou osobou.”
:sob:

2 Likes

Možno bude šanca do toho rýpať v pripravovanej novele katastrálneho zákona. Na slov-lexe som zatiaľ nevidel ani MPK ani predbežnú informáciu, ale podľa tohto článku sa plánuje nejaký update.

Väčšina uvedených vecí funguje v nejakej podobe teraz, tak snáď pôjde o update, aby boli aj reálne používateľné, lebo je to pain in the ass len pre tých najzápalenejších eGovernmentistov robiť elektronické oznámenia a vklady.

Btw čerešnička (čo však nemá až tak nič s informatizáciou) je, že chcú aby kataster evidoval kúpne ceny nehnuteľností :slight_smile:

Ak máte niekto info o tom zámere inak, tak ja by som to celkom rád sledoval a prípadne skúsil dať typy, keby mala ísť nejaká hromadná pripomienka od SD…

1 Like

Ceresniciek moze byt viac… :slight_smile:

Tak pri navrhu na vklad je priloha kupno-predajna zmluva ktora vzdy obsahuje cenu, akurat dnes ju kataster neeviduje.

Neviem co je myslene zamerom ale vysledkom by mohla byt napriklad cenova mapa SR a vyvoj a prognozy trhu nehnutelnosti

Hej, presne to by mal byt efekt, statistiky pre NBS a cenovu mapu nehnutelnosti. Bude klucove ako sa s tymi datami bude nakladat, dnes tie udaje lezia v zbierke listin do ktorej sa dostanu (mali by sa) len zainteresovane osoby. Bolo by fajn od zaciatku to projektovat tak, aby sa zabezpecila anonymizacia/pseudonymizacia, at least. Uvidime; tie data budu zaujimave.