Harmonogram OPII projektov na 2018

Vyzerá to že z mora draftov na nové projekty sa v najbližšej dobe budú zvažovať tieto, má teda zmysel sa na nich začať pozerať detailnejšie:
(zoznam sa zrejme ešte bude blízkej dobe meniť)

SU Projektu rozvoja IS elektronických služieb RÚ


Digitálny ekosystém inklúzie


Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže


Elektronický register MNO


Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR


Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)


Online procesy eZdravia


Štúdia uskutočniteľnosti Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)