Red Flags: OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby

Názov: OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby

Garant: Národné centrum zdravotníckych informácií

Stručný opis: OnkoAsist bude centrálny systém, ktorý bude pre IS PZS fungovať ako súbor nových modulov ezdravia, využitím existujúcich integračných štandardov a bude integrovaný s existujúcimi a rozšírenými modulmi systému ezdravie.

Navrhované medicínsko-technické riešenie umožní vytvoriť ucelený systém manažmentu suspektného pacienta od prvých príznakov ochorenia, alebo suspekcie až po zahájenie liečby. Zároveň toto medicínske a technické riešenie umožní zlepšiť prevenciu, diagnostiku a liečbu onkologických pacientov.

Riešenie je koncipované ako nadstavba súčasného systému ezdravie s cieľom čo najširšieho využitia jestvujúcich služieb, ich rozšírenia a úpravy tak, aby boli prijateľnejšie pre používateľov a tiež využitia súčasne zbieraných údajov, s doplnením štruktúrovaných údajov pre onkológiu v lekárskych správach. Riešenie bude využívať existujúcu autentifikačnú a bezpečnostnú infraštruktúru ezdravia.

Výstupmi projektu budú tieto moduly:
⁃ Modul dotazník (isvs_11107)
⁃ Modul komunikácia (isvs_11220)
⁃ Modul Asistovaná Interpretácia - integrácia
⁃ Modul Klinické Dáta (isvs_11221)
⁃ Modul pre DTŠ (isvs_11222)
⁃ Modul Administratívny (isvs_11223)

Za účelom podpory nových funkcionalít a komponentov OnkoAsist bude potrebné rozšíriť, prepracovať a prepojiť s OnkoAsistom existujúce moduly v ezdraví. Ide o moduly:
⁃ eVýmenný lístok - bude potrebné upraviť IS PZS tak, aby sa eVýmenný lístok automaticky systémom vytvoril na pozadí, pri vytvorení objednávky na vyšetrenie a odoslaní Onkologického sumáru. Taktiež bude potrebné zmeniť dobu možnosti vyzdvihnutia dokumentácie, ktorá sa lekárovi sprístupňuje po prevzatí výmenného lístka na dlhšie, ako 24 hodín.
⁃ eObjednanie - v rámci OnkoAsist bude pilotne testovaná nová funkcionalita eObjednanie
⁃ eLab - umožní zapísať štruktúrované laboratórne výsledky, rozšírené o potreby OnkoAsist
⁃ eVyšetrenie - umožní zapísať dekurzy vyšetrení, rozšírené o potreby OnkoAsist
⁃ NOR služby - do onkologického registra budú ukladané konsolidované dáta podľa požiadaviek NOR (OnkoAsist ako jeden zo zdrojov dát)
⁃ IAM modul pre autentifikáciu a autorizáciu lekárov a občanov
⁃ JRÚZ tzn. jednotná referenčná údajová základňa, ktorá bude rozšírená podľa požiadaviek vyplývajúcich z analýzy dátového modelu OnkoAsist

Náklady na projekt: 8 163 931 € s DPH (z toho 7 265 453 EUR financované z OPII) + 898 479 EUR (SLA a prevádzka za 8 rokov po uvedení do prevádzky)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:
- Plánuje sa schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt je v procese hodnotenia.

Stanovisko Slovensko.Digital: Stanovisko bude zverejnené po vyhodnotení projektu.


:file_folder: Dokumenty

6.5.2022 Verejné prerokovanie Projektového zámeru:
- Vyhodnotenie_verejneho_pripomienkoveho_konania_Onkoasist.pdf (408.8 KB)

14.6.2022 Aktuálne dokumenty k projektu:
- Projektový zámer: I_01 Projektový zámer – detailný.pdf (1.2 MB)
- BC/CBA:
I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_ONKOASIST 14062022.xlsx (818.5 KB)

- Prístup k projektu:
I_03_a_P_03_PRISTUP_k_PROJEKTU_Projekt_OnkoAsist.pdf (2.4 MB)

- Register rizík: Zoznam rizík detailný.xlsx (116.3 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 6.5.2022 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu

ja nerozumiem tymto projektom, nefuguje nam ani vseobecny zaklad, tak potrebujeme specializovanu nadstavbu ?

Je to “postup” ako získať ďalšie peniaze na dopracovanie funkčnosti, ktorá bola oficiálne “odovzdaná” do prevádzky 21.12.2015 (lebo peniaze z EU neskorší termín nepripúšťali).

Onkológ je lekár špecialista. Na vyšetrenie u špecialistu je potrebný výmenný lístok od iného lekára. Nemôžem sa objednať ku špecialistovi ak predtým nemám výmenný lístok.

Ja to čítam takto : výmenné lístky za 6 rokov “akože” prevádzky nefungujú, a preto ich budeme generovať na pozadí spätne, aby sme mohli ukázať ako dobre to funguje…

Pozn. Manželka je lekar-specialista, dodnes neprišiel žiaden pacient s el.vymennym lístkom. Za celú dobu pokusné vystavila jeden akože listok a doniesla mi ho ukázať. Ciarový kód boli samé nuly. Prijímajúci lekár by nevedel čo s tým má robiť.

Toto zavádza lekárom ďalšiu byrokratickú povinnosť :angry:

Na toto sme upozorňovali NCZI už dávno, výsledky po odberoch neprídu do 24h, častokrát neprídu ani do X-tyzdnov, pretože ide o biologické procesy, ktoré sa nedajú urýchliť.

eObjednanie je systém slávnostné spustený do prevádzky v 2018. Keď sme ho počas covidu potrebovali na objednávanie na testy a očkovanie, tak radšej zbuchali niekoľko nových systémov na zelenej lúke ako by použili tento systém. Dodnes som tam nenašiel žiadneho lekára, ktorý by ho mal aktivovaný, hoci je používanie je povinné ak má lekár doplnkové ordinačné hodiny. Našiel som tam však nesprávne priradené lekárov ku pracoviskám ( pomiesali data )

Však čo čakať od tvorcov, ktorý očakávajú že pacient sa bude objednávať na patológiu…

eLab vraj už dnes “umožňuje” zápis ľubovoľných výsledkov z lab. vyšetrení v strukturovanej forme. Za tých 6 rokov, žiadne nové fyzikálne veličiny nevznikli, prečo je potrebné niečo meniť ? Leda že by bol koncept eLab zlý a preto je to potrebné znova prekopať.

Inak ide o minimálne o tretí pokus ako prerobiť eLab a zároveň nepriznať, že pôvodne riešenie je nepoužiteľné.

Tým teda NCZI priznáva, že dnes eVysetrenie neumožňuje zapísať dekurz z onkologického vyšetrenia ? Alebo sme doteraz na Slovensku žiadnych onko pacientov nemali.

Lekárom rozdali kartičky pre podpisovanie, prihlásenie. Pacienti mali od začiatku tohto roka používať občianske preukazy. Čítačky sú už vraj niekoľko rokov nakúpené. Videl ich niekto u lekára alebo v lekárni ? Teraz konečne idú obstarávať IAM ? A prečo je to pod hlavičkou nového projektu OnkoAsist ?

1 Like

Lekárovi som inštaloval čítačku a kartičku pre e-zdravie v 12/2017, používa to doteraz, kartičku necháva vloženú v čítačke. (keby to mali na občianske preukazy tak by ju nenechával v ambulancii)

Zdravotná sestra si bola vyzdvihnúť na pošle obálku s kartičkou a čítačkou v 12/2017 ale doteraz to nepoužíva, tvrdila že sa nedohodli kompetencie čo s tým má robiť.

A čítačku pre pacientov pokiaľ viem tak zatiaľ nedostali.

Takyto bezpecnostny model muselo dat roboty vymysliet… :man_facepalming:

Ak sa nemýlim, tak od 1.1.2018 bol povinný eRecept, takže ten lekár už nemal na výber. Predtým to síce tiež bolo povinné, ale lekári to ignorovali, pretože ich to zdrzovalo v práci. Manželka pri rovnakom počte pacientov končila o minimálne dve hodiny neskôr, t.j tri hodiny po skončení ambulantných hodín. Niektorí pacienti tam čakajú od rána, pretože ráno je odber na lacno a lekár musí počkať na výsledok.

Používať kľúče na občianskom preukaze pre podpisovanie receptov by som jej nedovolil. Nie je rozumné miešať pracovný život so súkromným. Našťastie certifikát na občianskom neobsahuje identifikátor lekára, takže použiť OP nebolo možné. Aj keď páni na NCZI “vymysleli” koleso a zaviedli vlastne ID, namiesto zaužívaného 6+3-miestneho kódu lekára, ktorý používali a aj používajú všetky systémy v zdravotníctve vrátane regulátora UDZS.

Každý zdravotnícky profesionál má pridelený 6-miestny identifikátor začínajúci písmenom. Lekárske kódy začínajú A, zubári začínajú B ( aspoň myslím ), ďalšie písmenká si nepamätám, ale sú tam aj sestry, laboranti, … a každý by mal dostať vlastný preukaz zdravotníckeho profesionála. Nie sú však dômyselne kompetencie sestier, laborantov pre používanie eZdravie a teda buď preukaz nedostali, alebo si ho môžu strčiť … A lekár musí robiť aj tu byrokratickú robotu, ktorú predtým delegoval na sestru.

Bezpečnostný model eZdravie navrhovala a implementoval firma Lynx.

Bohužiaľ zvíťazila “bezpečnosť” nad použiteľnosti v praxi. Lekári to “obišli” nechavanim kartičky v čítačke. Takže vo výsledku riešenie nie je ani bezpečné ani použiteľné.

Pre použiteľnost je potrebné vyriešiť

  • autentifikáciu lekára na tablete bez čítačky
  • Jedného lekára paralelne na dvoch ambulanciach ( kým lekár vyšetruje pacienta na jednej ambulancii, tak v druhej sa už pripravuje ďalší pacient a lekár iba prejde cez dvere. Lekár sa nemôžezakazdym prihlasovať do eZdravia )
  • Konziliarnych lekarov

budeme teda v ocakavani co to onko nakoniec prinesie naozaj

1 Like

Dobrý deň,
ďakujeme za pripomienky, mnohé veľmi dobré z praxe. Autori a garanti projektu komunikujú so zástupcami slovensko.digital, ktorí sa budú podieľať na schvaľovaní projektu v Riadiacom výbore OPII. Všetky relevantné pripomienky budú pozorne vyhodnotené a podľa možností zapracované do riešenia projektu OnkoAsist.

inak, práve o pár týždňov sa bude spúšťať do produkcie modul laboratórii v rámci IS ÚVZ. Zapojené majú byť všetky laboratória na RÚVZ, ale aj súkromných firiem a nemocníc.
Tak neviem … toto je pre nejaké ešte iné laboratória ?

1 Like

Som pesimista, budú to vyhodené peniaze. NCZI nemá žiadnu motiváciu dostať to do realnej prevadzky. NCZI dostane peniaze na “prevádzku” bez ohľadu na to čo obslúži 1 pacienta alebo pol milióna laboratórnych výsledkov za deň. Lekári eZdraviu neveria a navyše ich to zdržuje v práci ( keďže je to pomalé ) => používať to odmietnu. Takže NCZI bude mať systém bez reálnych užívateľov, t.j. bez hlásených chýb, t.j. bez nákladov na prevádzku. Príjem však je istý. Proste ideálny systém na cucanie peňazí.

Čo keby tak autori a garanti projektu zverejnili reálny stav eZdravie ku dnešnému dňu z používania služieb oficiálne odovzdaných do prevádzky k dňu 21.12.2015 ?

Napr.

  • Koľko bolo čítaní výsledkov z lab. výsledkov za každý mesiac od roku 2015.
  • Koľko bolo použitých elektronických výmenných lístkov ?
  • Koľko a u ktorého PZS je pacientov na čakacích listinách ?
  • Koľko krát bol použitý systém eObjednanie ?

Bolo by veľmi vhodné urobiť revíziu stavu eZdravie ešte predtým ako do toho vrazíme ďalších 8M peňazí. Ja si totižto myslím, že stavať ďalšie poschodie na hnilých základoch a zlej koncepcii je blbosť.

Jediná časť ktorá reálne funguje je eRecept, ale to je riešenie z Dôvery, ktoré prevádzkujú zdravotné poisťovne a výpadok eZdravia by si pacienti a lekári ani nevšimli.

Modul eLab pre zber laboratórnych výsledkov od všetkých PZS je oficiálne odovzdaný do prevádzky 21.12.2015. Teraz vlastne hovoríš že štát si objednal duplicitné riešenie. A OnkoAsist akože pridáva “ďalšiu” funkcionalitu, akurát si nepamätám, že za posledných 7 rokov vznikli nejaké nové fyzikálne jednotky potrebné pre zápis onkologických výsledkov.

1 Like