Red Flags: Centrálna API manažment platforma (API GateWay)

Ja si pamätám keď nebol web, Google, Facebook ani zákon o ochrane osobných údajov. A teraz to je. A je to lepšie.
Asi som nepochopil pointu.