Red Flags: Centrálna API manažment platforma (CAMP)

Je to smiešne. Zabezpečiť verejný portál je násobne ťažšie ako open api, kde ideš cez kľúč a je tam kontrolovaný každý request, vieš sa hrať s limitmi, môžeš s konzumentmi podpísať krvou všelijaké podmienky používania…

1 Like

Pokiaľ nezabudneš kde aké API máš, a nezabudneš sa o to starať.

Ludia narvu do svojho SW kniznice od vymyslu sveta potahane kade-tade, pulluju kontajnery z inetrnetu len tak… a oni sa boja HTTPS :man_facepalming:

Chyba osveta :slight_smile: