Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy


#43

Ďalšie rokovanie Rady vlády bude 9 10.11.
Plánovaný program má iba jeden bod: “návrh dokumentov z pracovných skupín k strategickým prioritám informácie v zmysle úlohy B.5. uznesenia vlády SR č. 437/2016 k NKIVS predkladateľ Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu”

Dokumenty:

Formality: predkladacia správa, návrh uznesení


ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta
ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra
Harmonogram OPII projektov na 2018
#44

Len jedno upresnenie/oprava príspevku hore: Nemá sa to konať 10.11. (aspoň podľa pozvánky ktorú som videl)?


#45

Áno, v piatok 10.11, vďaka.


#46

Z mojich zápiskov o výsledku zasadnutia Rady vlády:

 • všetky predložené dokumenty boli schválené
 • ja som za S.D hlasoval
  • proti schváleniu SP Komunikačná infraštruktúra, keďže tento dokument vlastne pred zaslaním do Rady nikto z nás nevidel (neišiel cez pracovné skupiny) a vôbec, chýba v ňom podstatná časť riešenia problematiky, najmä komunikačná infraštruktúra pre verejnú správu
  • proti schváleniu SP Rozvoj agendových systémov atď. - keďže agendové systémy sa v tomto dokumente neriešia, riešené sú iba centrálne bloky procesného charakteru, zamýšľaný postup ich realizácie je nereálny, nebudú využívané a nie sú ani prioritné
  • zdržal som sa hlasovania pri Aktualizovanej metodike riadenia projektov atď. - najmä kvôli slabému rozpracovaniu témy agilného riadenia projektov a viacerým ďalším slabo spracovaným témam
  • Akčný plán som síce hlasoval za, keďže to je ozaj kľúčový dokument, ale máme zásadné výhrady, najmä k množstvu aktivít ktoré majú paralelne byť vykonávané, t.j. slabú prioritizáciu, nedostatočnú konkrétnosť - chýbajúce výsledkové míľniky s termínmi a pretrvávajúce sústredenie sa na “projekty” a nie výsledky
   .
 • na návrh SISp bolo schválené, že vždy po 6 mesiacoch bude ÚPVII predkladať na radu odpočet plnenia schválených dokumentov
 • diskutovalo sa o práve vtedy prebiehajúcom výpadku ÚPVS a že nikto nevie čo/prečo sa stalo, kedy bude obnovená prevádzka - a že by bola potrebná lepšia komunikácia o problémoch najmä G2G, ale aj voči verejnosti a IT komunite
 • ZMOS nadniesol tému projektu ISV, do ktorého prípravy boli nedostatočne zapojení, nemali prístup k analytickej dokumnentácii a odmietajú podpisovať NDA keď ide o projekt za verejné zdroje, ktorý má samospráva používať; ja som taktiež zopakoval naše výhrady k tomuto projektu, napr. závislosť na stále chýbajúcej legislatíve - prekvapil ma prístup ÚPVII že “nemáme luxus čakať na legislatívu”, najmä keď poznáme zásadné problémy v tejto oblasti z OPISu
 • pýtal som sa ÚPVII, akými konkrétnymi nástrojmi bude podporená realizácia 1x a dosť, tak aby do nadobudnutia účinnosti aj napr. malé úrady zvládli potrebné veci vykonávať - napr. dopytové projekty? alebo tlačiarne kde si budú tlačiť G2G získané el. dokumenty? (nedostal som konkrétnu odpoveď)
 • pýtal som sa, či legislatívne materiály budú pred schvaľovaním vládou prerokúvané touto radou tak, ako to bolo pôvodne - totiž v poslednej dobe sa od toho nejako upustilo - odpoveď ÚPVII bola že “rada bude prerokúvať to, čo jej ukladá štatút”…

Red Flags: Informačný systém výstavby
#47

je to niekde zverejnene?


#48

Cize toto je vysledok rocnej prace (niektorych) pracovnych skupin?


#49

Za ref arch v cloude a interakciu vs vravím, že rok to nebol ani omylom. Skôr týždne.


#50

Ako sme hovorili na začiatku činnosti PS, jednotlivé témy (nie dokumenty) strategických priorít sú natoľko zložité a dôležité, že ÚPVII by na každú malo mať full-time interného zamestnanca…


#51

rychlo som precital toto vlakno a ak tomu spravne chapem, tak tieto dokumety este neboli schvalene, resp. aky je ich vztah k dokumentom, ktore boli schvalovane na zasadnuti 10.11.2017?


#52

Je to schválené, viď. Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy
Zjednodušene povedané, všeeeetky dokumenty čo sa kedy predložili na túto radu vlády (po voľbách), boli aj schválené.