Projekt: To Do zoznamy - životné situácie ako wiki

projekt

#1

Tento nápad na projekt vznikol interne v Slovensko.Digital, v rámci transparentnosti a silnejšieho zapojenia komunity takéto projekty zverejňujeme pod tagom projekt.

Manažérske zhrnutie: Životné situácie sú dnes neprehľadné, elektronické žiadosti a podania z veľkej časti neprebádané. Projekt bude “wiki” portál, ktorý bude obsahovať návody (todo listy) pre jednotlivé životné situácie (napr. Zmena trvalého pobytu, založenie živnosti) s predpripravenými vzormi na podania pre jednotlivé relevantné kroky.

Bližší popis: Životné situácie na slovensko.sk sú dnes popísané tak, že si ich očividne autor reálne neskúsil. Poďme spolu napísať, čo skutočne treba spraviť, keď sa vám narodí dieťa, zmeníte trvalý pobyt alebo kúpite auto. A to nielen z pohľadu povinností voči štátu ale aj iným subjektom (banka, poisťovňa…). Do istej miery sa to už dnes deje tu na platforme v kategórii reálne skúsenosti s eGov. No nie sú to pekné návody ani predpripravené todo listy, skôr mierne naštvaté blogy (chápem). Cieľom je mať komunitné wiki, kde tieto návody budeme zhŕňať a udržiavať.

Cieľová skupina: Široká verejnosť (návody), komunita (tvorcovia obsahu).

Čo ďalej?

  • zmapujme ako to funguje v zahraničí: pekné príklady začína mať gov.uk tu alebo Nový Zéland
  • navrhnime si šablónu a upracme a doplňme existujúce návody tu na platforme
  • zmapujme si najčastejšie životné situácie a zamerajme sa na ne (aktívna tvorba)
  • vytvorme frontend aplikáciu, čo tieto návody pekne odprezentuje používateľom mimo platformy (predsalen je to pre bežného používateľa trochu neprehľadné)

Pridajte sa: Komunitný projekt To Do zoznamy životných situácií a Lepšie formuláre jún 2018
Projekt: Lepšie "formuláre"
Projekt: Lepšie "formuláre"
#2

Oznam: Tento projekt sa rozbieha spolocne s projektom Projekt: Lepšie "formuláre" na slack.slovensko.digital je na to kanal #navody-na-slovensko a spravil som aj github projekt, kde su nejake prve ulohy.


#3

Relevantne citanie.