Na čo by sme sa mali pozrieť? Dajte nám tipy

Dajte nám tipy:

  • ktoré projekty alebo aktivity by sme sa mali bližšie pozrieť v tomto roku
  • aké informácie, dáta, dokumenty by sme mali získať/vydolovať zo štátu, napr. cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám
  • čo by stálo za to skontrolovať, napr. zo strany ÚVO, NKÚ a pod.
  • a podobne.

Tu, v tomto vlákne budeme zbierať tipy, podnety, nápady.

Čím konkrétnejšie bude tip, podnet špecifikovaný, tým lepšie. Hlavne, aby bolo jasné, že:

  • koho sa týka
  • čoho sa týka
  • čo by bolo dobré získať alebo v čom je problém

V prípade, že by niekto chcel využiť bezpečnejší kanál, tak môže použiť tento formulár https://secure.zastavmekorupciu.sk/ Informácie sa k nám dostanú, stačí len jednoducho označiť, že to je správa pre Slovensko.Digital

1 Like

@peter_k:

Cez 211-tku si od statistickeho uradu vyziadat data o pocte obcanov SR, ktori sa scitali v zmysle zakona c. 223/2019 Z. z. §8 odsek 5, doplneneho opatrenim c. 435/2019 Z. z. §4 odsek 1. Toto cislo bude reprezentovat pocet obcanov SR, ktory pri procese samo-scitania sa museli vyuzit sluzbu Google reCAPTCHA Enterprise, ktoru mal na danej stranke statisticky urad implementovanu v rozpore s jej podmienkami implementacie a nad ramec toho, ako tento konkretny flow definoval vyssie spominany zakon, resp. opatrenie.

Vyziadat si od ministerstva skolstva data o tom, aka cast skol/pedagogov/ziakov vyuziva pri distancnej vyuke sluzby na tento ucel urcene (napr. Google Classroom alebo alternativa od Microsoftu, na ktorej nazov si neviem spomenut), kde by mali byt udaje o ziakoch anonymne/anonymizovane vs. vyuzivanie osobnych kont dotknutych osob alebo ich zakonnych zastupcov, pri ktorych museli tieto dotknute osoby (mozno aj proti svojej voli) odsuhlasit licencne podmienky jednej alebo viacerych tychto sluzieb.

Zistit u NCZI / UVZ SR ako vyuzit ich corona formulare, v pripade ak obcan SR nedisponuje e-mailovou adresou, tel. cislom a/alebo pristupom k internetu. Vsetko su to komercne sluzby, ktore obcan SR nie je ziadnym zakonom alebo nariadenim viazany vyuzivat. Toto by ma primarne zaujimalo v spojitosti s e-hranicou a dgc, ktore je obcan SR nuteny vyuzit pod hrozbou pokuty.

1 Like
2 Likes

Čas beží, nový školský rok je na obzore a s ním aj rôzne papierové potvrdenia…