odborné poradenské služby - sutaz

3897 - VZS

    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
        Odborné poradenské služby

(obstaravatel obstaral pre viacere dalsie ministerstva a urady)

Fascinujuce:

 • zadanie ("Predmetom zákazky je poskytovanie poradenských služieb a
  posilnenie odborných administratívnych kapacít vo verejnej správe v
  oblastiach finančného auditu a výkonnosti, auditu ľudských zdrojov,
  auditu systémov, auditu procesov, auditu riadenia a systému finančného
  riadenia operačného programu, a to v rozsahu v závislosti od vzniknutých
  potrieb, najmä vo forme konzultácií, spracovania analýz, metodických a
  strategických dokumentov, stanovísk, posudkov, asistencie pri
  rokovaniach a poskytovania poradenstva, ako aj výkonu auditu a
  štatutárneho auditu. ")

 • realizacne zmluvy s jednotlivymi vitazmi (v niektorych pripadoch absolutne netusim preco sa dana vec vobec robi a ked uz sa robi, tak preco tolko stoji - a nie dvakrat tolko alebo polovicu)

 • hodinove sadzby expertov

http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/329028?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=3897+-+VZS&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=

Nechce sa mi otvárať nové vlákno k poradenským službám ale rozmohol sa nám tu taký nešvár že niektoré projekty z OPII nám začínajú po novom realizovať konzultačné spoločnosti záhadným spôsobom, cez rámcové zmluvy:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/383764
https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs2=&art_predmet=OVO2-2020%2F000354&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&ID=2171273&odoslat=Vyhľadať&frm_id_frm_filter_3=624bec694b01c

Napr: posledné dve zmluvy:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6271456/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6270276/

Pôvodná súťaž bola na konzultačné služby v zmysle VO:

79200000-6 - Účtovnícke, audítorské a finančné služby
79212000-3 - Audítorské služby
79210000-9 - Účtovnícke a audítorské služby
79212100-4 - Finančné audítorské služby
79212200-5 - Interné audítorské služby

Ktoré podľa môjho názoru s IT alebo analýzou a návrhom informačných systémov nemajú absolútne nič spoločné.

A tak sa nám stalo že napr pozíciu:
IT architekta, IT analytik, Projektový manažér na projekte zastáva expert, na ktorého podmienky vo VO boli:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • minimálne 5 ročnú pracovnú skúsenosť v oblasti auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných finančných nástrojov zahraničnej pomoci a/alebo zdrojov štátneho rozpočtu,
 • znalosť podmienok a legislatívy SR a EÚ v požadovanej oblasti výkonu auditov a kontrol EÚ fondov,

Školitel pre IT systémy - tak týchto nám pre zmenu idú robiť auditori:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • platný certifikát CGAP vydaný inštitútom vnútorných audítorov, alebo ekvivalent, preukázaný radne osvedčenou kópiou certifikátu, znalosť podmienok a legislatívy SR a EÚ v požadovanej oblasti výkonu auditov a kontroly EÚ fondov: min. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 821/2014, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 547/2014, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
 • zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 13 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • minimálne 5 ročnú pracovnú skúsenosť v oblasti implementácie a/alebo monitoringu a/alebo hodnotenia a/alebo auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných finančných nástrojov zahraničnej pomoci; vrátane minimálne 2 rokov skúseností v oblasti výkonu auditu (audit výkonnosti, systémov, ľudských zdrojov) podľa medzinárodných audítorských štandardov,
 • minimálne 3 ročnú skúsenosť s výkonom manažérskej pozície.

Zdá sa to divné len mne, že to je dosť účelové obchádzanie verejného obstarávania ? a hlavne na úplne iné činnosti ako bolo pôvodné VO ?

4 Likes

Jasný nezákonný postup. Obstarávala sa koza a dodávať sa má tiger.
Najlepším spôsobom by bolo asi napadnúť platnosť “realizačnej” zmluvy na súde.
Minimálne by sa však mohol podať podnet na NKÚ a ÚVO.

… také kotrmelce robí “transparetná vláda” “bojujúca proti zlodejom”, že mi je z toho zle.

2 Likes

Zo zmluvy :

Rozsah činností v oblasti auditu systémov:

 • poradenstvo v oblasti plánovania, preverenie metodiky tvorby plánov a hodnotenia ich
  realizácie:
  Al: Analýza prípadov použitia
  A2: Zabezpečenie zdrojov dát
  A3: Nasadenie funkcionalít
  A4: Realizácia dátového modelu
  AS: Publikovanie výstupov
  A6: Zavedenie zmien do praxe

Odkedy je audit systémov poradenstvo a nasadenie funkcionalit?

@janhargas toto nikomu na mirri, qa, sitvs atd fakt nevadí?

2 Likes

dik za info

Aj Macron má problémy s poradenskými firmami, ktorá mala riešiť koronakrízu, popritom však riešili aj digitálnu transformáciu…

Francúzska vláda najala poradenskú firmu v čase šírenia koronavírusu, aby pomáhala pri stratégii riešenia krízy nedôvery vakcínam, keď na tejto zákazke zarobila okolo 4 miliónov eur. Súkromné spoločnosti si z rovnakého dôvodu najímali aj iné štáty, medzi inými Spojené kráľovstvo, Nemecko či Švajčiarsko.

Macronova vláda však nezazmluvnila len oblasť manažmentu koronakrízy. Vyšetrovanie, ktoré trvalo štyri mesiace, odhalilo zmluvy aj v oblastiach ako digitálna transformácia či dôchodkové reformy, čo boli Macronove volebné témy.