MIRRI Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta

Aby som sa vrátil k téme tohto topicu.

Áno, že sa bude používať CSRÚ na všetky dátové integrácie je v súlade so schválnou stratégiou. “Iba” sa má upraviť, aby jeho použitie bolo rýchle a jednoduché (ľudovo povedané). Dlhodobý cieľ je aby všetci mali integráciu/e na modul dátovej integrácie.

Poskytovanie výpisov cez nový portál (oversi.gov.sk - už funguje, ale zrejme iba cez Govnet) je v poriadku, pretože veľa subjektov nemá, v dohľadnej dobe nebude mať, alebo vôbec nie je efektívne aby mali dátové prepojenie. Naopak, keďže tento portál má byť aj pre ľudí, stáva sa úplne zbytočným poskytovanie výpisov cez IS IOM - aj tetuška na pošte, resp. pracovisku IOM môže použiť portál oversi a hotovo.

Zápis údajov nie je dôvod aby išiel cez CSRÚ a neviem o tom že by to bolo nejako “strategicky” upravené. Áno, v projekte rozvoj CSRÚ to však je naplánované - aj sme to kritizovali, aj ďalšie zvláštne veci (neúspešne).

Procesná integrácia nemá zatiaľ technickú realizáciu (a rieši sa to v inej PS - asi Architektúra). Ale už sú tu viaceré projekty, ktoré na toto ašpirujú, najmä MV v projekte Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ viď. tam na obrázku komponent “Orchestrácia”.

1 Like