Ľudské zdroje vo verejnej správe - pripomienkovanie


#1

Slovensko.Digital dlhodobo kritizuje manažment ľudských zdrojov vo verejnej správe v oblasti informatizácie. Keďže ÚPVII dlhodobo v tejto veci nekoná, Slovensko.Digital v spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou (SISp) vypracovalo vlastný návrh riešenia. Ten je podkladom pre Koncepciu riadenia ľudských zdrojov v IT, ktorá vzniká v pracovnej skupine Governance na UPVII.

Za Slovensko.Digital to rieši @janhargas, ktorý zverejnil dokument na pripomienkovanie . Budeme radi za akékoľvek vstupy od Vás.