IT konzultanti - pomoc pri písaní projektov

Ahojte,
v Dátovej kancelárii MIRRI máme vecné gestorstvo viacerých národných dátových projektov, ktoré sú aj tu diskutované (hlavne Dátová integrácia; Centrálna integračná platforma/ Manažment osobných údajov; Konsolidovaná analytická vrstva a Open data 2.0). Tieto projekty dokážu zastrešiť (kapacitne, t.j. najmä finančne, technologicky, procesne,…) tú “našu” ministerskú časť - ale potrebné inštitúcie (ministerstvá, iné úrady,…), ktoré by nám mali projektovo požadované údaje poskytovať alebo ich konzumovať, nie sú súčasťou týchto projektov (napr. ako partneri) - čo znamená, že si mali samé nájsť kapacity na realizáciu ich časti aktivít.
My im však k tomu chceme pomôcť vo všetkých smeroch -
a) formálne- Uznesenie vlády SR k súčinnosti v Dátovom programe MIRRI (aktuálne po MPK, riešia sa rozporové konania: ),
b) finančne (napr. Dopytová výzva Manažment údajov inštitúcií verejnej správy) a aj
c) kapacitne - pomoc pri písaní projektov napr. na tú dopytovú výzvu. Preto sme v spolupráci so SORO OPII pripravili a zverejnili výzvu na IT konzultantov, ktorí budú nami platení a budú pomáhať vybraným rezortom pri tvorbe a písaní potrebnej projektovej dokumentácie (Projektový zámer, Prístup k projektu, CBA/TCO, Analýza rizík,… atď až po samotnú Žiadosť o NFP). Predpokladáme, že bude potrebné takto ASAP pripraviť cca 10+ projektov na DV Manažment údajov a preto hľadáme asi 10-15 konzultantov - keďže niekto môže byť viac skúsený v písaní dokumentov, iný v tvorbe CBA, architektúre,… Vzťah s IT konzultantom sa kvôli zdroju financovania môže realizovať výlučne vo forme Dohody o vykonaní práce (vieme o nevýhodách tohto riešenia, ale v tejto chvíli iné riešenie nebolo). Každopádne, ak by ste nám chceli pomôcť s písaním projektov pre ministerstvá a iné ÚOŠS (nie je to extra ťažké, za Dátovú kanceláriu aj Programovú kanceláriu poskytujeme výraznú súčinnosť), tak budem rád, ak sa mi ozvete, alebo rozšírite túto informáciu pre potenciálnych záujemcov. Bližšie informácie sú tu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá konzultantov, ktorí pomôžu s prípravou IT projektov | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR alebo sa ma spýtajte… ďakujem :slight_smile:

4 Likes

Ahojte,
tak v prvom kole sa prihlásilo celkom 12 potenciálnych IT konzultantov, aktuálne bude prebiehať hodnotenie životopisov, uvidíme, koľkí splnili požiadavky.

SORO už otvorilo druhé kolo prijímania životopisov, ktoré má uzávierku 3. marca, tak vás opätovne pozývam na spoluprácu - či už ako IT konzultanti, alebo aspoň rozšírením tejto informácie… ďakujem