Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO


#81

Akceptačné protokoly k systému IOMO:
Link na PDFká na scribd v tomto google docu:

Za MF protokoly podpisovali Mikla, Minarovič, Kokavec (dvakrát je meno podpisujúceho vybielené).
Posledné protokoly sú z decembra 2015