Informacny system vystavby - ISV

V principe ano.
Trh to vyriesil.
Maju AIS roznych dodavatelov.
Struktura preneseneho vykonu je vsak viacstupnova. Nerobia vsetci vsetko.

Podpora uzemneho planovania ako manazmentu procesu v ramci AIS existuje. Ved ju ma aj DCOM. Elektronizacia originalnych kompetencii.
Standardizacia ale nie je. A jedna vec je zdigitalizovat a druha mat dynamicke prvky s metaudajmi.

DCOM ma podporu uzemneho planovania pre obce (kolko perrcent obci je v DCOMe?). Organmi uzemneho planovania okrem obci su vsak aj dalsi: ministerstvo vystavby, ministerstvo obrany, samospravne kraje, krajske stavebne urady, stavebne urady … kazdy organ ma vlastne kompetencie a dokopy ako celok riesia uzemne planovanie v ramci statu, plus do procesu su vtiahnute dotknute organy. Takze tvrdit, ze DCOM ma IS s vyriesenymi procesmi uzemneho planovania alebo, ze existuje nejaky komercny produkt na riesenie uzemnych konani je hodne daleko od reality.

O uzemnych konaniach nehovorim. Tie vykonavaju stavebne urady. I ked je UR nastrojom uzemneho planovania, nerobia ich organy uzemneho planovania. Krajskych uradov je 8 + 1x novy urad + MO.
Oproti obciam je to nic. Navyse pri UP nejde o spravne konanie.

Chalani, to bolo myslené ironicky. Akože u nás 10 rokov riešime “centrálny systém” a zatiaľ koľko územných plánov je v štruktúrovanej digitálnej forme?

1 Like

:slight_smile:
Dik za doplnenie. Ponohlo mi to :smiley:
V “narodny geoportal” je cast zdigitalizovana s prekryvom inych vrstiev https://geoportal.gov.sk/

20, nie 10

Ako to dopadlo?

Prieskum_II_fáza-1.pdf (4.0 MB)
Prieskum_3_3-1.pdf (8.0 MB)
Prieskum_2_3-1.pdf (9.1 MB)
Prieskum_1_3-1.pdf (10.5 MB)

Za vyše 80-tisíc dosť nízka návratnosť + existuje materiál (trošku iné zameranie, ale tiež stavebné konania), ktorý si robil štát vlastnými kapacitami, ale tiež nízka návratnosť (Inštitút správnych a bezpečnostných analýz, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)

2 Likes
1 Like

Pre porovnanie:

1 Like

Po roku aktualizácia časového plánu: (podľa webu ÚUPV)


Čiže reálne nasadenie Urbionu sa tak nejako posúva na 2026.
Ale aspoň sa tam už objavila kolónka “obstarávanie”.

Pripomeňme si, že pred vyhlásením VO musí byť k projektu vypracovaná dokumentácia prípravnej fázy, prebehnúť verejné pripomienkovanie a projekt musí byť zo strany MIRRI schválený.
Nuž, zatiaľ k Urbionu nie sú žiadne verejne dostupné dokumenty, v MetaIS je systém založený pod ÚVSR, ani tam dokumenty žiadne nie sú. Na MIRRI o tomto projekte tiež nič nevedia.

Čas beží a pomaly začína byť nereálne aby do 1.4.2024 bolo v produkcii čokoľvek. Teda samozrejme za predpokladu, že budú dodržané všetky povinnosti…

1 Like

Medzičasom akože-poslanecké novely “v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy”:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1498
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1505

Je to zmena v 68 zákonoch, spolu 112 stranách textu, vo výboroch parlamentu sa k tomu (zatiaľ) nazbieralo ďalších 225 opráv popísaných na ďalších 91 stranách. Takže je pomerne ťažké sa v tom už aj vyznať, aký bude výsledný stav. MPK nebolo, ani iná diskusia, aspoň teda v neziskovom sektore.
V dôvodovej správe klasické klamstvá, že vraj to nebude mať žiadny vplyv, že ide iba o vyvolané zmeny, že nie sú iné alternatívy…

Prezrel som to z pohľadu IT/eGov, je tam pomerne dosť zmien. Zrejme najväčšia je zavedenie vzletného pojmu “digitálny obraz Slovenskej republiky”:
image

K tomu má mať ÚUPV oprávnenie si zhromažďovať údaje, dokonca robiť letecké snímkovanie a mapovanie (načo nám je kataster a ZBGIS?). Všetko čo v tom bude “sa považuje za úplné a zodpovedajúce skutočnosti”, nikto nemôže voči nim nič namietať a všetci akonáhle hocikde pri výkone verejnej moci použijú nejaké údaje, majú povinnosť “údaje použiť v podobe a hodnote, ktorá je zhodná s podobou a hodnotou údaja v digitálnom obraze SR” !!

To je mimoriadne elegantné, príklad: neskolaudované vilky Tkáča & kamarátov na Zlatom rohu v Devíne nebudú zakreslené v “digitálnom obraze”, čiže vlastne neexistujú a nikto nemá právo ich riešiť. Dokonca sa vkladá špeciálny bod, že súpisné/orientačné číslo sa môže prideliť aj pred kolaudáciou.

Viaceré úrady budú mať zákonom danú povinnosť " poskytuje Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky údaje do informačného systému územného plánovania a výstavby vrátane metaúdajov a vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb".

Ak akýkoľvek úrad dáva údaje modulu procesnej a dátovej integrácie ÚPVS, alebo akýmkoľvek iným centrálnym spôsobom, ÚUPV má “právo na prístup k týmto údajom a metaúdajom aj bez žiadosti, automatizovaným spôsobom s nepretržitým prístupom prostredníctvom tohto modulu alebo informačnej technológie.” Ostatní, ktorí nemajú údaje takto centrálne sprístupnené, sú povinní “poskytovať údaje z iných zdrojov údajov, a to na žiadosť, bezodplatne, v elektronickej podobe, požadovanej štruktúre, dohodnutým spôsobom a aj opakovane”. (som už pomerne otrlý, ale toto mi pripadá nadštandardne arogantné)

Elektronické služby Urbionu budú za peniaze. (biznis model postavený na štátnych službách pokračuje)

Doručovanie sa bude robiť tak, že do elektronickej schránky sa pošle iba linka na dokument ležiaci niekde v Urbione.

Je tam množstvo bizarných bodov nijako s činnosťou ÚUPV nesúvisiacich, napr. sa rieši “spolupráca Bratislavy a mestských častí”, najmä ako si majú vymieňať údaje.

A tuto Via Iuris vedie kampaň, lebo rozumejú aké zmeny by to znamenalo pre povoľovanie stavieb: https://viaiuris.sk/aktuality/zastavme-katastrofalnu-reformu-povolovania/

Ako celok je to riadna haluz, zjavne aj Holý chápe že v MPK by boli stovky pripomienok, tak ho skrátka obišiel. “Vicepremiér pre prznenie legislatívy.” Bohužiaľ úpadkový stav v parlamente znamená, že to už je v druhom čítaní.

5 Likes

Podľa návrhu novely zákona o správnych poplatkoch veľmi stúpne každému investorovi, či už bežnému občanovi, ale aj Národnej diaľničnej spoločnosti, správny poplatok. Doteraz bol vyjadrený konkrétnou sumou, a teraz je to percento z investície, čo pri veľkých stavbách ako diaľnice budú dosť značné sumy.

Kto to bude kontrolovať?

Ivana Figuli: Zrejme predseda úradu. Keď som si pozrela dôvodové správy k tej legislatíve, vôbec tam nie sú dáta, analýzy, prečo sa rozhodli všetky poplatky presmerovať len na informačný systém a nie na chod úradu. Je to veľmi zvláštne.

Čo presne sa bude z toho platiť? Servery? Ľudia, ktorí doň budú nahrávať informácie?

Eva Kováčechová: Nevieme. Za normálnych okolností sú správne poplatky príjmom štátneho rozpočtu. Potom sa prerozdeľujú na činnosť a chod jednotlivých rezortov. Toto je skôr výnimka a ide o naozaj veľké peniaze. Nejdú do štátneho rozpočtu a nejdú na nijaký verejný záujem, ako je rozvoj cestnej infraštruktúry alebo životného prostredia. Vôbec nie je uvedené, ako dospeli k tomuto modelu.

Nekompetentnost sa zvysuje, drzost nabera silu, cim dlhsie su tam a cim blizsie je k volbam

1 Like

https://twitter.com/PiratIvanBartos/status/1656312502064431105

Vieme v com je rozdiel, ze v CZ oslavuju centralizaciu?

Viem, v čom rozdiel nie je: Oslavujú, že konečne budú lehoty. Akoby doteraz neboli a akoby zrazu mal človek voči úradu za švihnutie lehoty nejaký postih.

V CZ pripravovali zákon podobne ako v SR. Fakticky obchodná komora (formálne úrad). Čiže mnoho z vecí je len zbožným želaním.

sudo su - vyzuzivane nadmerne. A.k.a. §363. Znali veci vedia, ako to zvykne koncit. :slight_smile: :frowning:

príspevok je okrúhlym :smiley: taký :birthday:

2 Likes