Informacny system vystavby - ISV


#41

tak to presadzujeme aj do NKIVS


#42

Problém je v tom, že AKVS momentálne posudzuje iba projekty financované z EŠF. Čiže ak si ministerstvo začne robiť niečo “u seba”, financované z rozpoču, nemá na to AKVS dosah.
Haluz je čo sa stane ak si dané ministerstvo následne bude chcieť nechať refundovať projekt z OPII, čiže sa bude posudzovať štúdia k už obstaranému projektu. Viď. sociálna poisťovňa, aj keď tam ešte nie je podpísaná zmluva.


#43

a to je prave urcite proti TOGAF principom …


#44

to bude urcite kvalitna studia, 1.5mega, dodalo kpmg, nie je mozne do nej nahliadnut
ani by som sa necudoval keby ju iba nedavno dorobili davno po datume prevzatia


#45

#46

Utajeni svedkovia Tariskovi
Ronec a Hrnciar


#47

Je nejaky update ktejto otazke? (slovensko.digital) mam pocit ze to ide dostratena co sa zajmu aj aktivity tyka :frowning:


#48

ze by prazdniny


#49

Ani nie SD bojuje na všetkých frontoch aby aj tento projekt bol zrušený:


#50

Takýto blog sa objavil:

Je tam zhrnutá aj časť našich otázok voči ISV, ale s Laurou Belianskou sa zatiaľ nepoznáme.


#51

:slight_smile:


#52

Pozdravujem komunitu,

rád by som prispel niekoľkými novými postrehmi z oblasti štátnej stavebnej správy (ŠSS). Možno sa vyjadrím trochu obšírne, ale nebojte sa, nakoniec pôjde o oblasť IT :slight_smile:

Z úst najvyšších predstaviteľov Odboru štátnej stavebnej správy z Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja odznelo niekoľko dôležitých informácií. Nie je mi celkom jasné, prečo tieto informácie nespôsobili doposiaľ žiaden väčší poplach. Pretože podľa mojej mienky poplach spôsobiť mali.

Ak sa nemýlim, jednou z podstatných informácii bola tá, že sa uvažuje so zásadnou reformou ŠSS. Jednou zo zásadných zmien má byť zrušenie stavebných úradov v podobe, v akej ich poznáme dnes. Väčšia časť agendy stavebných úradov by mala byť presunutá na súčasné stavebné inšpekcie. To sú pomerne “malé” orgány, s niekoľkými zamestnancami, so sídlom v krajských mestách.
http://www.ssiri.sk/www-ssi-sk/7-Kontakty/12-Kontakty

Ale späť k veci. Chýbajúce milióny odniekadiaľ tečú. (Môžeme si aj domýšľať odkiaľ.) Isté je, že mnoho doplácajú mestské časti zo svojich rozpočtov, čo je síce “pekné”, ale v rozpore s rozpočtovými pravidlami samospráv. Zákon hovorí, že náklady na ŠSS má platiť štát, nie samosprávy. Len podotýkam, že dnešný nenormálny systém financovania ŠSS už (ne)funguje 13 rokov. Prostredie je tým značne deformované. Bez vyriešenia tejto kľúčovej otázky (dostatočné zdroje financovania) sa presun X desiatok (možno až stoviek) zamestnancov z orgánu A na orgán B javí iba ako presun problémov, nie riešením. Zmena adresy na pečiatkách úradov veľa nepomôže, skúsenosti máme predsa z reformy ESO.

Tiež sa uvažuje o zriadení funkcie osobitných inšpektorov, ktorí budú (niečo asi ako notári) povoľovať nejaký typ stavieb (drobné stavby a pod.) Predstava, že sa niektorí súčasní (morálne flexibilní) úradníci dostanú k oprávneniu povoľovať niektoré stavby, je celkom hrôzostrašná. Nebudem ale maľovať čerta na stenu.

Skrátka - musí sa vyriešiť “milión” problémov, aby sa štátna stavebná správa k 21.storočiu aspoň priblížila. A jedným z tých problémov je aj elektronizácia ŠSS!

Prvorado musím prízvukovať, že elektronizácia je mimoriadne naliehavá a potrebná !!! Má to ale jedno veľké “ALE”. ALE veď štát uvažuje o úplnej reforme ŠSS …

Tá (zatiaľ utajovaná) štúdia uskutočniteľnosti, v súvislosti s ISV, s reformou počítala? A v akom rozsahu? Akú štruktúru orgánov bude mať ŠSS po reforme? Koľko miliónov bude potrebných na fungovanie ŠSS v novej podobe? A odkiaľ sa vezmú?
Obávam sa, že o takej reforme, kedy by mali súčasné stavebné úrady zaniknúť, v čase analyzovania a tvorby podkladov pre ISV ešte štát ani len netušil. A to je O.K.? Neviem, len sa pýtam.

Čo sa týka elektronizácie stavebných úradov (tých, čo majú zaniknúť), mám pocit, že niečo nebolo celkom domyslené (veľmi mierne povedané). A pritom ide o obrovské peniaze. Akoby sa v cene za ISV omylom posunula desatinná čiarka …

Ako sa to všetko javí tým, čo rozumejú informatizácii?


#54

Či pripravovaná reforma je zohľadnená v analýze KPMG pre ISV je správna otázka.
Malo by to byť vidno z návrhu zákona čo naposledy pripravilo ministerstvo - a ktorý vyvolal nevôľu odbornej komunity, viď. Informacny system vystavby - ISV Vieš to pozrieť @Anon356 ?

Ak tam táto reforma nie je zohľadnená, znamená to že ministerstvo pripravené podklady (analýza stála 2M€) zahodí a ide sa akože odznova? Je to kvôli nekvalitnej práci dodávateľa, alebo bolo zlé zadanie?

Tieto otázky iba zvýrazňujú dôležitosť zverejnenia tej dokumentácie.


#55

Celé TOTO pramení z jednej podstatnej veci, ktorú sa napriek všetkým úspechom OZ nepodarilo narušiť a zbúrať. A síce zosobnenie zodpovednosti za definíciu PREDMETU obstarania. Neviem či infozákon na take pamätá a ak sa opýtame kto konkrétne je autorom VO, mali by odpovedať pokiaľ to nie je štátne tajomstvo. Aspoň v časti PREDMET,… Ak na to nebudeme schopní dostávať odpovede, tak sa tam bude beztrestne dať vopchať hocičo, bez obavy z postihu… Lebo je OK ze nezmysly vieme už účinne zastaviť … ale škoda (priama aj nepriama) sa pácha už len vyhlasovaním a rušením, nepodpisovaním zmlúv … atď.
Nejaký nápad ako toto ošetriť ?


#56

No ak je menovana komisia pre vyhodnotenie VO tak by mala byt menovana aj komisia pre zadanie VO. Nie kontaktna osoba pre podavamie vysvetleni, ale zodpovedna komisia. Akurat ze aj v tom pripade nemusi byt jasny “konecny uzivatel vyhod komisie”


#57

Kompetentní by mohli zodpovedať niekoľko otázok. Napr.

  1. Prečo nie je verejnosti prístupná analýza k ISV od KPMG?

  2. Prečo suma za ISV prevyšuje 40 mega?

  3. Prečo sa požaduje vytvoriť jeden softvér ISV pre niekoľko samostatných oblastí? Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, verejné práce, regionálny rozvoj a stavebné úrady. Veď predsa tieto činnosti majú v praxi spoločného veľmi málo. Rovnako by niekto mohol argumentovať, že softvér pre stavebné úrady musí byť zahrnutý do jedného veľkého spolu so softvérom pre daňové úrady, lebo stavebné firmy platia dane. Myslím, že argumenty pre jeden softvér pre rôzne činnosti sú absurdné.

  4. Ako sa bude ISV “prepájať” s existujúcimi registratúrnymi SW, ktoré sú dnes zabehnuté na samosprávnych orgánoch? Samosprávy si už roky vyberajú registratúry slobodne. Funguje možno niekoľko desiatok rôznych SW. S každým z nich sa bude ISV prepájať osobitne? Kto to urobí? Kto to zaplatí? V podkladoch som o tom nevidel nič konkrétne.

  5. Prečo sú v podkladoch pre ISV vývojové diagramy nakreslené len čiastočne? Je množstvo procesných úkonov, vykonávaných stavebnými úradmi, dotknutými orgánmi, ďalšími orgánmi (súdy, prokuratúry a pod.) ktoré v diagramoch nie sú. Prečo? Nepočíta sa s nimi v ISV? Alebo sú podklady povrchné?

  6. Víťaza obstarávania poznáme od začiatku roka. Na čo sa čaká?

  7. “Jedna pani povedala”, že exminister Brecely chcel obstarávanie zrušiť rovnako ako API …

  8. Podľa bodu 2.1.1 Opisu sa v 1.etape plnenia zákazky (trvajúcej 8 mesiacov od podpisu zmluvy), počíta s vypracovaním Detailnej špecifikácie (DŠ). Jej vypracovanie má byť v súlade s existujúcimi podkladmi od obstarávateľa, súčasťou ktorých sú aj nové legislatívne požiadavky. Dokáže sa už konečne štát “vykoktať” aké má nové legislatívne požiadavky?

  9. Zamýšľal sa niekto nad stavom stavebných úradov v súvislosti s nasadzovaním ISV? Sú úrady, ktoré evidujú stovky nevybavených spisov. Sú v katastrofálnych prieťahoch v konaniach. Školenia a nasadzovanie ISV ich nepochybne v nejakej miere ešte viac spomalí. Kto bude za prípadné škody za prieťahy zodpovedný? MDVRR? Starostovia? Úradníci?

A tak ďalej a tak ďalej …

Ak by som mal možnosť poznať odpoveď len na jedinú otázku, bola by to tá, že prečo sú analýzy utajené. Tam niekde cítim “zradu” :slight_smile:

Prajem pekný večer.


#58

Stavím sa o nekonečné množstvo kešu orieškov, že o návrhu reformy v takom rozsahu, v akom o nej odznela informácia na poslednej konferencii stavebných úradov, podklady pre ISV nehovoria. Pretože o takom rozsahu nehovoril ani posledne neprijatý stavebný zákon (stiahnutý z NRSR exministrom Počiatkom). A už aj tá verzia zákona sa odlišovala od podkladov k ISV, ktoré som našiel na ÚVO.

Ľubor, pochopil som správne Tvoju otázku?


#60

Právomoci úradov na úseku elektronizácie som zatiaľ nemal potrebu študovať, preto priznávam, že sa neorientujem v tom, čo ktorý úrad robí. Možno aj preto mám pocit, že zodpovednosť za ISV je taká nejaká rozptýlená. Akoby nikto za nič nemohol. Ale sorry, ak to vidím zle a niekomu krivdím. Len sa mi zdá, že ISV sa nejde robiť preto, aby sa konečne spravil krok vpred. A tých indícií, že nie je všetko O.K., je akosi príliš veľa. A asi nie náhodou.


#61

Robert, trafil si klinec po hlavičke.


#62

to nebolo až také ťažké :slight_smile: … dokonca aj na projektoch kde som robil architetkta sa niekedy nedalo dopatrať autora zadania (rozumej predmetu obstarania - takže niekedy urobiť výklad niektorých pojmov bolo ako hlľadanie tieňa, či hľadanie súvislosti :slight_smile: )…