Harmonogram OPII projektov na 2018

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/slovensko-digital-zavadza-alebo-chce-ohrozit-kyberneticku-bezpecnost/index.html

stale nic, ziadna ZoNFP

Ďalšia várka štúdií a ref. zámerov na pripomienkovnie. A je na to iba zopár dní.
…ale tak určite pripomienky a verejné prerokovania nebudú iba povinná formalita ktorá sa odškrtne ako zrealizovaná a ide sa ďalej
viď. minule…

Najbližší Riadiaci výbor PO7 je plánovaný na 5.10.2018. Do kedy majú byť pripomienkované ref. zámery ešte zisťujem.

DEUS / eParkovanie

 • schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti
 • “eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých” - online sledovanie obsadenosti parkovacích miest pre ŤZP, mobilná appka navigujúca na parkovacie miesto, 5500 senzorov obsadenosti a ich inštalácia, 110000 elektronických preukazov ZŤP, centrálny IS
 • predpokladané náklady 9,1M Eur OPII
 • detailné informácie: http://www.zdruzeniedeus.sk/content/einkluzia-prostrednictvom-komplexneho-elektronickeho-riesenia-problematiky-parkovania-tazko
 • pripomienky do 10.9. "do konca pracovnej doby"
 • verejné prerokovanie 13.9. (nie je ešte fixovaný čas)

Nases / Redizajn siete Govnet

 • schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti
 • “zvýšenie bezpečnosti siete Govnet, zníženie prevádzkových nákladov a zavedenie prvku Telekonferencie” - zakúpenie aktívnych sieťových prvkov, od ISP iba prenájom transportnej vrstvy, IPSec, 2 “veľké” a cca. 30 “malých” telekonferenčných miestností
 • predpokladné náklady 8,4M Eur OPII
 • detailné informácie: https://www.nases.gov.sk/redizajn-siete-govnet/index.html
 • pripomienky do 11.9. "do 15:00"
 • verejné prerokovanie 13.9. 15:00 v Nases

MF SR / eFakturacia

ÚVZ SR / Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

MPSVaR SR / Elektronizácia služieb NIP

MŽP SR / Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám

NS SR / Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu

ÚOOÚ / IS Úradu na ochranu osobných údajov

ÚPVII / “Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS”

Nases / Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát

SIŽP / Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie

2 Likes

Keď som zazrel ten prvý nadpis, iba chvíľu po prečítaní článku o električke od J&T, tak ma napadlo, že Slovensko je vlastne taký libertariánský raj :wink:

1 Like

…ak by niekto mal pripomienky, postrehy a pod. k vyssie uvedenym projektom, tak ma moze kontatovat tu cez platformu alebo cez email peter.kulich@slovensko.digital …budem davat dokopy pripomienky za SD…dakujem…

Stihol som don trosku nahliadnut, vysledok: pripomienky_k_su144_formular-PH-SOIT.xlsx (10.7 KB)

TL;DR:

 1. zislo by sa viac skonkretizovat, ake udaje zverejnia ako Open Data + naviazat to na Open Data Maturity Index a Global Open Data Index, kedze oba rebricky vyhodocuju dostupoost aj urcitych priestorovych udajov
 2. Open Source: zrejme tam bude napr. vela “custom development” a prekryvy s inymi projektami, tak by sa zislo nejako reflektovat na Open Source priority NKIVS

Tu len od pasu tresnem (este som to necital): Nechceli by v tom spravit aj nejaku referecnu Open Source implementaciu niektorych “GDPR related features”? Tot nech idu prikladom a rovno daju polopatisticky navod, ako v internych IS menezovat osobne udaje?

Ono toho bude teraz oveľa viac. Podľa plánu výziev PO7 OPII v najbližšej dobe budú pripravené ŠU pre 24 projektov.

Tu je zoznam:

Predpokladaný názov vyzvania Žiadateľ/prijímateľ Dátum vyhlásenia vyzvania2 Dátum uzavrenia vyzvania3 Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyzvanie (zdroje EÚ)
DCOM2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 12/2018 03/2019 10 000 000 €
eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 12/2018 03/2019 9 541 287 €
Informačný systém kancelárie najvyššieho súdu Kancelária najvyššieho súdu 12/2018 03/2019 5 800 000 €
Elektronická fakturácia Ministerstvo financií Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 5 000 000 €
Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 12/2018 03/2019 5 000 000 €
Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 12/2018 03/2019 10 000 000 €
Zefektívnenie a elektronizácia procesov a služieb regionálneho školstva a uznávania dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií zo zahraničia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 12/2018 03/2019 9 048 000 €
Kapacitný upgrade IaaS vládneho cloudu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 15 000 000 €
Konsolidácia údajovej základne rezortu Ministerstva zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 10 000 000 €
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 –D) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 15 000 000 €
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 18 000 000 €
Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie, ktorého súčasťou bude aj Centrálny portál pre ekonomické informácie (CPEI), analytické nástroje, simulácia (tzv. what if) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 5 000 000 €
Implementácia a integrácia podporného Manažérskeho informačného systému (MIS) pre informatickú podporu výkonných procesov ÚRPO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 5 000 000 €
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám - JPPÚ Ministerstvo životného prostredia SR 12/2018 03/2019 9 863 637 €
Redizajn siete GOVNET Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 12/2018 03/2019 7 816 724 €
Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 12/2018 03/2019 3 900 000 €
Centrálna evidencia elektronických rozhodnutí - CEER - fáza I Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 12/2018 03/2019 12 437 640 €
Modernizácia dávkových agend SP Sociálna poisťovňa 12/2018 03/2019 15 501 500 €
Rozvoj MetaIS Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 12/2018 03/2019 5 000 000 €
Konsolidovaná analytická vrstva Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 12/2018 03/2019 5 000 000 €
API GW Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 12/2018 03/2019 10 000 000 €
IS Regulácie a štátneho dohľadu Úrad pre reguláciu elektronick.ch komunikácií a poštov.ch služieb 12/2018 03/2019 9 700 000 €
Informačný systém pre elektronické služby Regulačného úradu Úrad pre reguláciu elektronick.ch komunikácií a poštov.ch služieb 12/2018 03/2019 4 700 000 €
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva SR 12/2018 03/2019 17 982 240 €

Vyzerá to že z mora draftov na nové projekty sa v najbližšej dobe budú zvažovať tieto, má teda zmysel sa na nich začať pozerať detailnejšie:
(zoznam sa zrejme ešte bude blízkej dobe meniť)

SU Projektu rozvoja IS elektronických služieb RÚ


Digitálny ekosystém inklúzie


Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže


Elektronický register MNO


Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR


Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)


Online procesy eZdravia


Štúdia uskutočniteľnosti Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)

neviete niekto kto je na strane MZ SR zodpovedny za tuto SU? ocenil by som kontakt na cloveka/riesitela, aby som si s nim mohol prejst danu SU kvoli RedFlags

@milosm myslim, ze tato SU by ta mohla zaujimat…plus verejny hearing 28.11. o 11.30 na Limbovej 2

1 Like