Zrušenie vypracovania Akčného plánu NKIVS (MPK)

A teraz pozor, aké sú tie vážne veci vo “Vnútroštátnom pláne digitálnej dekády SR”, kvôli ktorým sa oficiálne už pol roka fakt celé riadenie eGov nemôže posunúť ďalej, MIRRI neplní vlastné úlohy zo zákona, uznesení vlády a rezignovane si hovie vo vyhlásenom krízovom riadení s ktorým nič nerobí?

Nuž pozrime sa do dokumentu, ako ho ukazovali na nedávnom stretnutí Rady vlády :
Úlohy pre eGov sú presne 3, slovom TRI.

  1. “100 % kľúčových verejných služieb 2 bude dostupných online a v relevantných prípadoch budú môcť občania a podniky v Únii komunikovať online s orgánmi verejnej správy”
    Tzv. zavedené opatrenia: uvedené názvy 7 rámcových opatrení typu “zvýšiť podiel elektronickej komunikácie”, tieto opatrenia nie sú v dokumente popísané, je tam iba odkaz na NKIVS, odkiaľ boli prevzaté, čiže pekný kruhový odkaz

  2. “100 % občanov SR bude mať prístup k svojim elektronickým zdravotným záznamom”
    Opatrenia: Informačná kampaň pre lekárov a pre pacientov - náklady spolu 0,7M Eur, skutočne nič viac!

  3. " 100% občanov Únie bude mať prístup k prostriedkom bezpečnej elektronickej identifikácii (eID), ktoré budú uznávané v celej Únii…"
    Opatrenia: “Otestovanie a zavedenie digitálnej identity” - náklady spolu 0, slovom nula Eur, skutočne nič viac!

Zhrnutie: Materiál digitálnej dekády je (v eGov časti) absolútne o ničom, neprináša nič nové o čom by sme už dávno nevedeli a už vôbec nie nové riešenia. Ale pre MIRRI je just tak dôležitý, že všetko ostatné musí čakať.

3 Likes