Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy

Včera bolo rokovanie Rady vlády, prvé v tomto volebnom období.
Bol prítomný aj minister (na začiatku), štátny tajomníci zodpovedajúci za IT za Mirri aj MV atď., pomerne silná účasť, myslím že zástupcovia novej garnitúry boli aj celkom zvedavý o čo v tomto telese ide.

Super stručné zhrnutie: nič sa nerozhodovalo, všetko boli iba body “berie na vedomie”. Na otázky som nedostal žiadne konkrétne odpovede. Žiadna podstatne nová informácia nepadla. Noví ľudia sa zväčša stále “zoznamujú so situáciou”, veci sú “v katastrofickom stave po predošlej vláde”, lebo sa “problémy dlho neriešili”. Pozitívne je aspoň, že Mirri aj MV hovoria, že so S.D nemajú problém komunikovať a reagovať na naše otázky/výhrady.

Program bol nasledovný: (moje komentáre k tomu v ďalšom príspevku)

 1. Informácia k stavu implementácie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje politický program Cesta k Digitálnej dekáde do roku 2030 a k návrhu strategického materiálu „Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej republiky“. - Predkladá SDA MIRRI SR - materiál, správa, zápis z rokovania s EK

 2. Informácia k implementácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/868 z 30. mája 2022 o európskej správe údajov a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1724 (akt o správe údajov) v podmienkach Slovenskej republiky. - Predkladá SDA MIRRI SR - materiál, správa

 3. Informácia k stavu rokovaní k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie (akt o umelej inteligencii) a menia niektoré legislatívne akty Únie. - Predkladá SDA MIRRI SR - materiál, správa

 4. Investičný plán prioritných životných situácií ako súčasť Reformy 1: Budovanie
  eGovernment riešení prioritných životných situácií, Komponent 17: Digitálne
  Slovensko Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. - Predkladá SITVS MIRRI SR - materiál, správa

 5. Rôzne

Informácia k ukončeným národným projektom:
a) Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe
(Digitálne kurzy),
b) Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak),
c) Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny (Ukrajinský žiak).
.- Predkladá SDA MIRRI SR

Informácia k národnému projektu „Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť
Slovenska“.
.- Predkladá SDA MIRRI SR

Informácia k výzvam/priamych vyzvaniam za oblasť informatizácie a digitalizácie v
rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR a stav
implementácie projektov informatizácie a digitalizácie z Plánu obnovy a odolnosti SR. - Predkladá SIPI MIRRI SR (navrhovateľ Partnerstvá pre prosperitu) - tabuľka

 1. Diskusia
  Aktuálne informácie o pripravovaných intervenciách do širokopásmového pripojenia (broadband) na Slovensku. - Predkladá SDA MIRRI SR (navrhovateľ MH SR) - materiál2

Všetky dokumenty (čo zatiaľ mám) sú tu: XXV. zasadnutie - február 2024 – Google Drive