Zákon o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy

Zákon o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
je v skrátenom MPK do 11.7.
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania od 16. októbra do 06. novembra 2017 a do medzirezortného pripomienkového konania sa predkladá opätovne z dôvodu času, ktorý od predošlého pripomienkovania uplynul.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/473

Toto je opakované MPK pre zákon o ITVS. V diskusii pokračujme kde sme zatiaľ skončili: Zákon o ITVS