Zákon o dôveryhodných službách / veľké zmeny v ZEP


#81

Je chcem mať na doručenke podpis adresáta alebo splnomocnenej osoby alebo jeho elektronickú alternatívu.

je mi jedno či to potvrdí eID, mobilID, biometrickým podpisom, hlasom, zrenicou, krvným riečiskom…

na potvrdení o doručení obyčajnej pošty, ktorá sa nedoručuje do vlastných rúk, chcem mať podpis alebo elektronickú alternatívu podpisu doručujúceho orgánu (správcu schránok)

chcem mať normálnu vizualizáciu doručenky, nie strojovú verziu, ktorá bežnému užívateľovi nič nehovorí.


#82

MarekK, videl si už vizualizáciu doručenky:

dorucenka.pdf (34,0 KB)

Pozri si ju a napíš, či si vieš niečo podobné predstaviť v súdnom spise pri preukazovaní doručenia. Alebo sa skús spýtať právnikov, sudcov, či si vedia takúto doručenku predstaviť v súdnych spisoch.

MarekK, viem si predstaviť tú diskusiu, ktorej výsledkom je doručenka uvedená vyššie. zaujímavé je, že zákon nepočíta s kontrolným súčtom v doručenke, napriek tomu tam je, ale polia, ktoré sú nevyhnuté pre určenie času doručenia, uloženia, odoslania, označenie subjektov menom priezviskom, predmet atď, tieto jednoducho absentujú.


#83

Ak doručujem bežnou papierovou poštou do vlastných rúk, na vykázanie doručenia potrebujem cca 28 dní 5 + 18 + 5 dní
Ak doručujem s doručenkou cez dátovú schránku, na vykazanie doručenia potrebujme 15 dní
AK doručujem obyčajnú poštu e-mailom podľa CSP na vykázanie doručenia potrebujem 3 dni, aj keď sa adresát o správe nedozvie
Ak doručujem obyčajnou poštou bez doručenky cez dátovú schránku, vykázanie doručenia mám druhý deň po odoslaní. §32.5.c (deň nasledujúci po dni uloženia)


#84

Rucny podpis na papieri ma pre mna z hladiska bezpecnostnych atributov nulovu hodnotu. Nie som jediny kto sa nepodpise dvakrat rovnako. Nejaky klikihak na dorucenke/preberaku som mohol naskrabat ja rovnako dobre ako niekto iny. A na druhom papieri bude podpis vyzerat dost inak, napriek tomu ze su obidva moje. Nema to ziadny realny zmysel.
PS v banke sa podpisujem vzdy minimalne 3x , pracovnicka za prepazkou sa mrasti, zavola si nadriadenu, po mojom dalsom podpise sa mrastia uz spolocne a na zaver vzdy vyhlasia ze si musim zmenit podpisovy vzor. A ja im s lubeznym hlasom vysvetlujem, ze kazdy moj podpis, aj podpisovy vzor je neopakovatelny original.

Prosim, prestanme sa spoliehat na klasicke podpisy, ved to je absurdne.


#85

odpoveď je jednoduchá, úradník nemá vo svojomm spise väzbu na sériové číslo správy ale na spisovú značku (IČS, čk, sp.zn), a ďalšie atributy, napr. popis odosielaného dokumentu alebo lehotu, ktorú uvádza v predmete doručenky, správy.

skús do súdnych spisov zakladať .xml doručenky, prípadne k .pdf súborom, v ktorých sú vedené elektronické podania.

čize ak potrebujem doručenku, tak zároveň definujem aj úložnú lehotu 15 dní, s tým, že doručenku potvrdzuje adresát/splnomocnenc

ak nepotrebujem doručenku, úložná lehota uplynie bezprostredne nasledujúci deň, s tým, že “doručenku” (podľa mňa by to malo byť už iba potvrdenie o doručení, keďže ju nepotvrdzuje funkciou na to určenou adresát/splnomocnenec ) mi vyhotoví automatizovane správca schránok/ resp. systém

v oboch prípadoch by som mal dostať spätú väzbu o doručení, v prípadne márneho uplynutia by som mal dostať spätnú väzbu o doručení fikciou. §32.5.b rozumej, opäť by to malo byť “potvrdenie systému, lebo ju nepotvrdzuje adresát, ale vytvára ho systém”


#86

ale na to aby som mal lepší/kvalitnejší vizuál doručenky nepotrebujem ZEP/KEP


#87

tak to nenazývajme doručenkou, ale iba potvrdením o doručení, ktoré vyhotovuje pošťák - správca schránok. uľahčíme si život.


#88

Nie, Ty chceš mať zachytený prejav vôle, že adresát zásielku chce prebrať. V elektronickom svete je bežné prejav vôle vykonať “kliknutím”, t.j. “použitím funkcie”. Prevádzkovateľ doručovacej služby o tom upovedomí odosielateľa (nepodstatné aký formát to má) a v prípade potreby vie vytiahnuť logy + dokumentáciu systému na základe ktorých znalec dokáže s dostatočnou spoľahlivosťou potvrdiť ako udalosti prebehli.
Tento postup je minimálne rovnako spoľahlivý ako dokazovanie, že tetuška za prepážkou na pošte skutočne overila totožnosť preberajúceho, že predložil skutočne svoj platný doklad totožnosti a že podpis je naozaj jeho (a ja si myslím že to štandardne bude aj oveľa spoľahlivejšie). Negatívny scenár totiž je, že prevádzkovateľ doručovacej služby sfalšoval úkon potvrdenia prebratia, t.j. na pošte skrátka niekto načarbe dosť podobný klikihák (podpis @IvanK poznám).

Áno, súčasná vizualizácia doručenky je grc. Na zmenu imho netreba upravovať zákon, nebolo by nutné dokonca meniť ani štruktúru jej údajov, iba vizualizačnú transformáciu. Napr. stačí ak v xml je identifikátor prijímateľa, na vizualizácii môžu byť okrem neho doplnené aj “čitateľné” údaje o tejto osobe, vytiahnuté povedzme z ref. registra v čase vytvorenia vizualizácie.


#89

Lubor, len si nezamienajme strojovú informáciu s informáciou, ktorá je určená bežným užívateľom. A čo sa formátu týka, tento je pre bežného užívateľa podstatný, lebo na 99,999999% to musí byt .pdf formát. Skús viesť elektronické spisy v xml formáte alebo vo formáte .docx

No a čo sa týka dokazovania, neexistuje reálny spôsob stotožnenia fyzickej osoby s úkonom v elektronickom svete. to prepojenie By totiž muselo byt biometricke. Dá sa povedať, ze všetky úkony v elektronickom svete sú vykonávané nebiometricky. Preto je nízka objasnenosť krádeži cez bankové karty, zneužitia internetbankingu, nestotoznenia s MAC a ip adresu stroja, krádežou identity. Objasnenosť je zásadne iba tam, kde sa osoba prizná.

Podpis na papieri ma viaceré reálne biometricke znaky, ktoré ho spájajú s konkrétnou osobou, napr dynamika, sklon, prítlak, zakrivenie a pod. Na základe toho môžeš potvrdiť alebo vylúčiť, či podpis patrí konkrétnej osobe.


#90

nie som expert grafolog, ale myslim ze vela zavisi od typu pera, od toho ci sa podpisujem postojacky, posediacky, aky priestor mam na papieri na podpis atd. Vlastnorucny podpis na papieri je anachronizmus. V elektronickom svete mam aspon prvky viacfaktorovej autentifikacie.Co mam vo svete papiera ?


#91

Dnešným dňom nadobudol účinnosť zákon o dôveryhodných službách

Prostredníctvom zákona, ktorý vyšiel z dielne Národného bezpečnostného úradu, sa do slovenských právnych predpisov premietlo nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktoré má niekoľko významných cieľov. Jedným z nich je posilnenie dôvery pri elektronických transakciách v rámci Slovenska. Zlepšiť by sa tak mala vzájomná elektronická komunikácia medzi občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy, a to hlavne z pohľadu bezpečnosti. Následne sa zvýši tiež účinnosť verejných a súkromných on-line služieb, elektronického podnikania a elektronického obchodu v celej Európskej únii.

viac a zdroj http://www.informatizacia.sk/aktuality-dnesnym-dnom-nadobudol-ucinnost-zakon-o-doveryhodnych-sluzbach/23720c


#92

EIDAS nariadenie je priamo vykonateľné v členských
štátoch:

„elektronická doručovacia služba pre registrované zásielky“ je služba, ktorá umožňuje posielanie údajov elektronickými prostriedkami medzi tretími stranami a poskytuje dôkaz týkajúci sa nakladania s odoslanými údajmi vrátane potvrdenia o odoslaní a doručení údajov a ktorá chráni odosielané údaje pred rizikom straty, krádeže, poškodenia alebo akýchkoľvek neoprávnených úprav;
37.„kvalifikovaná elektronická doručovacia služba pre registrované zásielky“ je elektronická doručovacia služba pre registrované zásielky, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 44;

ODDIEL 7
Elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky

Článok 43
Právny účinok elektronickej doručovacej služby pre registrované zásielky

 1. Právny účinok údajov, ktoré sa odošlú a doručia prostredníctvom elektronickej doručovacej služby pre registrované zásielky, a ich prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť výlučne z dôvodu, že majú elektronickú formu alebo že nespĺňajú požiadavky na kvalifikovanú elektronickú doručovaciu službu pre registrované zásielky.
 2. Pri údajoch, ktoré sa odošlú a doručia prostredníctvom kvalifikovanej elektronickej doručovacej služby pre registrované zásielky, platí domnienka ich integrity,* odoslania údajov identifikovaným odosielateľom a ich doručenia identifikovanému adresátovi a správnosti dátumu a času ich odoslania a doručenia uvedených v kvalifikovanej elektronickej doručovacej službe pre registrované zásielky.*
  Článok 44
  Požiadavky na kvalifikované elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky
 3. Kvalifikované elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky musia spĺňať tieto požiadavky:
  a)
  poskytuje ich jeden alebo viacerí kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb;
  b)
  zabezpečujú identifikáciu odosielateľa s vysokou úrovňou spoľahlivosti;
  c)
  zabezpečujú identifikáciu adresáta pred doručením údajov;
  d)
  odosielanie a doručovanie údajov je zabezpečené zdokonaleným elektronickým podpisom alebo zdokonalenou elektronickou pečaťou kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb spôsobom, ktorým sa zamedzí možnosti nezistiteľnej zmeny údajov;
  e)
  akákoľvek zmena údajov potrebná na účel odoslania alebo doručenia údajov sa jasne oznámi odosielateľovi a adresátovi údajov;
  f)
  dátum a čas odoslania, doručenia a akejkoľvek zmeny údajov je označený kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.
  V prípade prenosu údajov medzi dvomi alebo viacerými kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb sa požiadavky uvedené v písmenách a) až f) vzťahujú na všetkých kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb.

#93

Je vobec NASES/Úrad vlády poskytovateľom Kvalifikovanej elektronickej doručovacej služby podľa č. 44?
Lebo na NBU stránke nemôžem nájsť v zoznamoch http://www.nbusr.sk/doveryhodne-sluzby/doveryhodne-zoznamy/index.html

č.3 ods. 20. „kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb“ je poskytovateľ dôveryhodných služieb, ktorý poskytuje jednu alebo viacero kvalifikovaných dôveryhodných služieb a ktorému orgán dohľadu udelil kvalifikovaný štatút;

č. 21 ods. 1. Každý členský štát vytvorí, vedie a uverejňuje dôveryhodné zoznamy vrátane informácií týkajúcich sa kvalifikova­ných poskytovateľov dôveryhodných služieb, pre ktorých je príslušný, spolu s informáciami týkajúcimi sa kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú


#94

Mal by byť, ale podľa mňa nebude. Jednoducho nebudú chcieť mat robené audity.


#95

Čiže ak tomu správne chápem, tak NASES dnes poskytuje služby na úrovni právneho účinku, ktorý je potrebné skúmať, pretože automaticky ich nemožno považovať za “dôveryhodné”. Trocha trápne keď tie všetky problémy okolo toho (doručenky, podpisy, schránky, DIZ, registrácie a atd)

Článok 43
1. Právny účinok údajov, ktoré sa odošlú a doručia prostredníctvom elektronickej doručovacej služby pre registrované
zásielky, a ich prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť výlučne z dôvodu, že majú elektronickú
formu alebo že nespĺňajú požiadavky na kvalifikovanú elektronickú doručovaciu službu pre registrované zásielky.

2. Pri údajoch, ktoré sa odošlú a doručia prostredníctvom kvalifikovanej elektronickej doručovacej služby pre regis­
trované zásielky, platí domnienka ich integrity, odoslania údajov identifikovaným odosielateľom a ich doručenia identi­
fikovanému adresátovi a správnosti dátumu a času ich odoslania a doručenia uvedených v kvalifikovanej elektronickej
doručovacej službe pre registrované zásielky.


#96

Trápne to bude ešte 1.1.2017 .


#97

Imho to až taký problém nie je.

Viď. rec.24: “Členské štáty môžu v súlade s právom Únie zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa dôveryhodných služieb, pokiaľ tieto služby nie sú plne harmonizované týmto nariadením…”

Čiže Nases prevádzkuje ÚPVS/schránky ako vnútroštátnu elektronickú doručovaciu službu, na základe špecifickej právnej úpravy (z. o eGov).

Skúmanie zhody (s požiadavkami eIDAS) nastúpi až ak by chceli tieto služby poskytovať na vnútornom trhu (EÚ).


#98

Inakpovedané má to byť verejny REGISTER


#99

Akurát si študujem bližšie tie konverzie. Je síce fajn, že do zákona sa dostal predpoklad automatizovaného konvertovania, ale vo vyhláške (275/2014 Z. z.) stanovujúcej spôsoby vyhotovenia osvedčovacej doložky sa s omisiou údajov o osobe vykonávajúcej konverziu pri automatizovanom vykonaní neráta :frowning:

EDIT: platí aj pre náležitosti záznamu o konverzii (§7 ods. 3 písm. i) Vyhlášky)


#101

@MarekK prosím ťa, treba zmeniť tu blbosť s elektronickým prvopisom, inak súdy objektívne budú musieť zastavit svoju činnosť. Zase bol niekto agilný. Prvopis musí zostať v listinnej podobe z tohto sa vytvorí elektronický rovnopis, ktorý sa doručí do dátovej schránky tak ako to majú v ČR.

Elektronicky rovnopis sa opatri kvalifikovanou elektronickou pečaťou súdu, táto zapuzdri obsah písomnosti.

Neviem či si videl elektronickú doložku právoplatnosti? Nevieš ku ktorému rozhodnutiu v spise sa viaže.