Zabezpečenie licencie a podpory SW SAP

Obstarávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Predmet obstarávania: Zabezpečenie licencie a podpory SW SAP
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 17014 - DES

Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Hodnota: 2 081 832,32 Mena: EUR bez DPH

Opis obstarávania: licenčná podpora licencií SAP pre rok 2017
Časť č.: 1 Názov: dodanie licencií , Celková hodnota zákazky 1 133 227,48
Časť č.: 2 Názov: licenčná podpora SAP , Celková hodnota zákazky 946 096,50

On sa ten CES asi ozaj brutálne oplatí.

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/351574

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Celková hodnota obstarávania (bez DPH) 2 081 823,92 Mena: EUR bez DPH
Spoločnosť SAP je jediným a výhradným dodávateľom produktov SAP pre rezort Ministerstva obrany a vykonávanie k dnešnému dňu nebolo prevedené na žiadny iný právny subjekt. Spoločnosť SAP Slovensko s.r.o, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, neautorizovala žiadneho zmluvného partnera na poskytovanie služieb - vykonávanie akýchkoľvek zmien, či rozšírenia, licenčnú servisnú podporu predmetného produktu pre uvedený rezort.

No a teraz ako chcu tento vendor lock riesit v CES? Open source?

V tej štúdii to napísali jasne - SAP. Ono asi pri CES počítajú s tým, že súťaž bude vlastne medzi SAP implementátormi… Veľmi kreatívne vysvetlenie pojmu vendor lock :slight_smile::grinning:

1 Like