Výmena kvalifikovaného certifikátu na eID za nový podľa Nariadenia č. 910/2014

Na stránkach Slovensko.sk je potrebné spustiť službu, cez ktorú si budú môcť štatutári a občania vymeniť (zneplatniť pôvodý a vytvoriť nový) kvalifikovaný certifikát priamo z domu.

Nový certifikát by obsahoval iba povinné meno alebo pseudonym a nepovinné atribúty, ktoré by si každý navolil resp zakázal podľa svojej vôle. Formulár s nepovinnými atribútmi by mal byť jednoduchý a zrozumiteľný pre každého užívateľa.

Samozrejme na klientskych centrách by mali vydávať už len certifikáty s nepovinnými atribútmi s možnosťou voľby v žiadosti. V žiadosti by mali byť nepovinne atribúty opäť uvedené separátne, s jednoduchým a zrozumiteľným popisom s odkazom na nariadenie 910/2014

Rozvinies pls prispevok do strukturovanej podoby, tak ako su ostatne issues. Napr. tato: Nedostupnosť aplikácie pre používateľa

Predstava tagu #issue je taka, ze nim budeme tagovat strukturovane prispevky, ktore budu popisovat problem a navrhovat jeho riesenie.