Nedostupnosť aplikácie pre používateľa

Čo je problém?

Aplikácia je (čiastočne) nedostupná pre konkrétneho používateľa.

Prečo je to problém?

Používateľ:

  • stráca čas tým, že začne vykonávať úkon, aby po čase zistil, že ho nevie úspešne dokončit
  • stráca čas tým, že zbytočne hľadá pomoc a dôvod prečo aplikácia nefunguje (kontroluje nainštalované pluginy, a pod.).
  • stráca čas nutnosťou úkon vybaviť osobne

Úradník/helpdesk:

  • stráca čas vybavovaním sťažnosti alebo požiadavky o pomoc
  • stráca čas nutnosťou úkon vybaviť osobne

Prípady

  1. Aplikácia nepodporuje operačný systém alebo prehliadač používateľa.
  1. Aplikácia je dočasne mimo prevádzky.

Riešenie

Aplikácia poskytne informáciu o podmienkach dostupnosti a o alternatívach na vybavenie úkonu (napr. použitie Všeobecnej agendy)

1 Like

Obsah prvého príspevku je wiki, takže dopĺňať a upravovať ho môže hocikto.