Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-23

Ak ide o projekt podľa § 15 ods. 4 písm. d) zákona, cena jedného čiastkového plnenia podľa § 15 ods. 4 písm. d) tretieho bodu zákona nesmie presiahnuť 70% z celkovej ceny projektu a lehota dodania každého čiastkového plnenia § 15 ods. 4 písm. d) štvrtého bodu zákona nesmie presiahnuť 730 dní.

Cize 10 milionovy projekt rozdelime na 2 casti: 7 milionov a 3 miliony. Dodame za 4 roky. Agilne ako svina.

K tomuto už bola diskusia tu: Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov

Za mňa pripomienky ktoré som tam písal zostávajú platné.
Mali by sme spraviť hromadnú pripomienku.

1 Like

Jedna cisto prakticka otazka. Ked zacne teoreticky tato vyhlaska platit ako to bude s existujucimi projektami. Bude sa tykat len novych projektov od datumu platnosti vyhlasky, alebo bude nejak posobit aj retrospektivne?

Tu asi nemas dobru linky, lebo smeruje na tuto istu stranku. Asi myslis tuto PS 5 - Štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy IT

Odpoviem si sam :slight_smile:

§ 9

Prechodné ustanovenia

(1) 1) Projekty, začaté a neukončené podľa predpisov ustanovujúcich štandardy projektového riadenia účinných do 1. mája 2020 sa dokončia podľa tejto vyhlášky.

(2) 2) Výstupy a produkty v projektoch podľa odseku 1, ktoré neboli do 1. mája 2020 odovzdané a prevzaté, sa vytvárajú vo forme projektových výstupov a projektových produktov spôsobom ustanoveným prílohou č. 3 tejto vyhlášky.