Úlohy pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie

Kategória Otvorené vzdelávanie.

Garant: @jangondol

Aktuálne úlohy:

  • Vyhodnotenie doterajších krokov v Akčnom pláne OGP
  • Definovanie priorít: feedback od učiteľov, Ministerstva školstva, občianskych aktivistov (Creative Commons, SOIT: open source na školách)
  • Zapojenie učiteľov informatiky: GitHub repo s materiálmi, ktoré sa dajú hneď využiť pri výučbe

Príjimame návrhy na ďalšie úlohy.

O zaradenie do skupiny treba žiadať garanta alebo v tejto téme.