Údržba systému NG SIS II v rozsahu Schengenských informačných systémov NS-SIS, IS MPS, NS-VIS (VISMail), CLK, CLKm a Logserver

Obstarávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Údržba systému NG SIS II v rozsahu Schengenských informačných systémov NS-SIS, IS MPS, NS-VIS (VISMail), CLK, CLKm a Logserver
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 17059 - DES

Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Hodnota: 770 833,33 Mena: EUR bez DPH

Rovnaké zdôvodnenie PRK ako pre zmeny v SIS II, viď. : http://bit.ly/2iapt89
Prečo to nerobia spolu?