Stav eGov projektov

Keďže je už pomerne pokročilý čas v rámci OPII a realizácia projektov zatiaľ moc nepostúpila, tak som urobil prehľad projektov pre OPII PO7 (bez tzv. fázovaných projektov, ktoré boli v podstate nedokončené projekty z OPIS-u a bez malých dopytových projektov WiFi).

Krátke info:
a) Zatiaľ bolo vysúťažených iba 5 projektov (z 15 vyhlásených VO).
b) Z doteraz 41 zazmluvnených NFP bolo až 20 zmlúv o NFP podpísaných za posledné 2 mesiace (11-20/2019).
c) Počet schválených žiadostí o NFP som nevyhodnocoval, lebo posledné zverejnené boli do 11/2019 a pravdepodobne tam bol v decembri tiež veľký nárast počtu.

Podrobné info v priloženom XLS.Zmluvy o NFP.xlsx (61.9 KB)

2 Likes

chýba Vám tam ešte, koľko reálne je podpísaných zmluv po VO, lebo pokiaľ ja viem, tak nie je skoro nič