SND - nový web

Sme veľmi radi, že dnes SND verejne oznámilo výsledky obstarávania nového webu SND a gratulujeme spoločnosti Wezeo k víťazstvu!

Jedným z cieľov tohto nákupu bolo ukázať, že aj vo verejnej správe sa dá IT nakupovať transparentne a férovo. Aj preto sa SND po dohode s uchádzačmi rozhodlo zverejniť:

Vyjadrenia poroty k nákupu:

Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND: „Víťazná ponuka nás najviac zaujala tým, že priniesla riešenie, ktoré korešpondovalo s divadelným charakterom našej inštitúcie a zároveň predpokladá kreatívne využitie nášho multimediálneho archívu.“

Michal Truban, Slovensko.Digital: „Konečný výsledok bol veľmi tesný. Vyhrala ponuka, ktorá porotu oslovila odvahou a nadčasovosťou a zároveň splnila aj technologické podmienky"

Daniel Rabina, riaditeľ Centra marketingu SND: „Cesta, ktorou sme sa vybrali, bola síce pracná a komplikovaná, no v konečnom dôsledku priniesla prekvapujúcu kvalitu. Boli by sme radi, kedy sa naše obstarávanie stalo inšpiráciou aj pre iné inštitúcie verejnej správy.“

Vyjadrenia súťažiacich firiem po skončení nákupu:

EVERLUTION, s.r.o.
„Výberové konanie vnímame veľmi pozitívne. Počas celého procesu výberu bolo zo strany SND cítiť férovosť a transparentnosť. Vážime si priamu a otvorenú komunikáciu od formulácie zadania, až do zverejnenia výsledkov výberového konania. Veríme, že podobné výberové konania budú na Slovensku pribúdať.“

DOTCOM.SK, s.r.o.
„Od začiatku výberového konania je zreteľná veľká snaha o transparentnosť zo strany vyhlasovateľa. Veľmi vítame aj možnosť získať otvorenú spätnú väzbu s jasne nastavenými kritériami hodnotenia a hodnotením jednotlivých porotcov. Zapojenie tretej strany ako odborného garanta vnímame tiež veľmi pozitívne a motivačne. Bolo nám cťou zúčastniť sa, i keď víťazstvo patrí iným.“

WEZEO, s.r.o.
„Tento tender mal výborne pripravené podklady a zadefinované ciele pre nový web. Tie nám pomohli lepšie zanalyzovať aktuálny stav a navrhnúť riešenie zodpovedajúce požiadavkam. Osobne nás teší, že súčasťou hodnotenia nebola len cena, ale aj ukážky navrhovaného riešenia. Pri iných tendroch sa často stretávame s voľbou najlacnejšieho riešenia, ktoré ale nemusí znamenať aj výslednú kvalitu. Oceňujeme tiež transparentnosť a otvorenosť v komunikácii.“

Poďakovanie na záver:
Keď vám uchádzači, ktorí nemali to štastie a nevyhrali, po skončení VO ďakujú za férovú a transparentnú súťaž, tak viete, že niečo sa naozaj podarilo. Veľká vďaka patrí SND za odvahu ísť do takéhoto procesu. A rovnako veľká vďaka patrí celej komunite Slovensko.Digital - každému, kto svojím názorom prispel k zvýšeniu kvality súťažných podkladov a transparentnosti celého VO. V štátnej správe sa dá IT nakupovať férovo! To je veľmi dôležitý odkaz. Ideme ďalej a tento príklad snáď inšpiruje aj ďalšie inštitúcie a ľudí vo verejnej správe, ktorí sa neboja vyčnievať z radu.

4 Likes