Seminár na tému Rozdeľovanie IT zákaziek na časti - UX edícia

Dňa 15.4. 2019 sa v Bináriu konal ďalší seminár, tentokrát na tému Rozdeľovanie IT zákaziek na časti - UX edícia.

Cieľom semináru bolo na príklade UX poukázať na možnosti oddeľovania takýchto a podobných aktivít do samostatných dodávok v rámci riadenia implementácie štátnych IT riešení. Priblížiť OVM podstatu UX, predstaviť im stav na trhu a pod. Identifikovať výhody a aj riziká a možnosti ich eliminácie spojené s oddelením do samostatnej dodávky.

Organizátorom bolo Slovensko.Digital.

Partnerom semináru bola Slovenská User Expercience Asociácia (SUXA) ako odborná organizácia združujúca viacero subjektov v oblasti UX.

Na seminári vystúpil zástupca Nases s prípadovou štúdiou samostatnej dodávaky UX do ich projektov.

Semináru sa zúčastnilo cca 40 osôb z radov OVM a aj súkromného sektora.

Prikladáme prezentácie:

SUXA SUXA_UX_prezentacia.pdf (2.3 MB)

Slovensko.Digital SD_UX_Rozdelovanie zakaziek_prezentacia.pdf (193.1 KB)

Nases Nases_UX_prezentacia.pdf (386.6 KB)

Prezentácie je možné voľne ďalej šíriť.

Doplnkové odborné podklady:

!!!Budú čoskoro doplnené!!!

1 Like

Slovensko.Digital spolu so SUXA pripravuje doplnkové odborné podklady. Tieto budú čoskoro doplnené.

SUXA organizuje workshopy…myslim, ze ide o idealnu prilezitost pre vnorenie sa aj statnych uradnikov do temy UX…je mozne sa zucastnit aj len jednotlivych workshopov a aj vsetkych spolu:

Doplname tlacovu spravu k seminaru TS_workshop delenie.pdf (412.3 KB)

a par fotografii: