RPP - Register práv a povinností v ČR (SR?)

Ahojte, dovolím si vytvoriť ešte toto jedno vlákno o téme, ktorú považujem za jednu z najdôležitejších týkajúcich sa nielen otvorených údajov, ale fungovaní celého egovernmentu. RPP je jedným z najkľúčovejších referenčných registrov v českom egovernmente a patrí do tzv. Systému základných registrov. Trochu pripomína náš MetaIS, ale povedal by som že zatiaľ len trochu. Náš MetaIS napr. referenčný nie je.

RPP primárne slúži ako zdroj údajov pre informačné systémy základných registrov pre riadenie prístupu používateľov k údajom v jednotlivých registroch a agendových informačných systémoch. RPP transformuje jazyk zákona do jazyka IT systémov. V jednoduchosti, RPP rieši referenčné údaje, princíp 1xdosť, prístup k údajom vyplývajúci zo zákonov (a následný audit prístupu k údajom) a podobne. Ja sa chcem najmä zamerať na otvorené údaje.

Každá registrovaná agenda obsahuje:

  • informáciu o zakladajúcom zákone
  • ktoré orgány verejné moci ju vykonávajú
  • aké obsahuje činnosti a oprávnenia čerpať údaje (role) zo základných registrov a ďalších agiend
  • aké údaje sama vedie a umožňuje čítať, resp. editovať.

Ten posledný bod je z pohľadu otvorených údajov najdôležitejší. Ak je údaj označený ako verejný, tak je OVM povinné zverejniť takúto množinu údajov ako otvorené dáta.
Implementáciu tohto prístupu považujem za úplne kľúčovú, aby sa otvorené údaje takpovediac ešte viac rozbehli, aby sme sa nemuseli dohadovať s OVM, či majú, alebo nemajú nejaké údaje sprístupniť ako otvorené. Napr. tu je napr. Agenda územnej identifikácie v RPP, kde môžete vidieť že údaj Dátum vzniku lokalizačného údaja je verejný.

Nakoniec, vypočujte si prezentáciu Jakuba Klimeka na našom 2. ročníku konferencie Otvorené údaje v Československu 2022 s prezentáciou
Verejný dátový fond, Register práv a povinností z pohľadu otvorených dát

Prečo o tom píšem práve teraz? Pred cca dvoma týždňami sme mali úvodné stretnutie s dodávateľom MetaIS3 (@panda ), a v rámci jeho rozvoja sa s evidenciou práv (povinností) v nejakej forme počítalo. Samozrejme hodili sme na stôl tému RPP. Samozrejme, v celej šírke ako je to v ČR je to asi nerealizovateľné, ale možno by bol priestor aspoň na:

  • rozšírenie uchovávaných údajov o ISVS, a to prehľad jednotlivých údajov a nastavenia či sa jedná o verejný, alebo neverejný údaj
  • zahrnutie do zákona (o údajoch napr.) povinnosť, že ak sú niektoré údaje označené ako verejné, musia byť predmetom datasetu otvorených údajov
  • pripravenie metodiky governance takýchto údajov v rámci metais

Nie je to úplne triviálna úloha, no na druhej strane asi ani príliš obtiažna. Zatiaľ nie je vôbec jasné, či sa to do implementácie dostane, každopádne plánujem to skúsiť. Ak by ste chceli tento náš zámer podporiť, prípadne nás od toho odhovoriť, budeme povďačný za každý názor. Myslím že spolu s novelou infozákona, ktorý prikazuje katalogizovať otvorené údaje na data.gov.sk (od leta 2022) by takýto prístup otvoreným údajom značne pomohol.

3 Likes