Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov

Obstarávateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Predmet obstarávania: Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16856 - DES

Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Hodnota: 16 258 042,52 Mena: EUR bez DPH

Predmetom zákazky je rozvoj modulov Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len ÚPVS) a súvisiacich informačných systémov vyvolaný relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len legislatívne zmeny), optimalizácia systému IS PEP a služby prevádzky a príslušnej aplikačnej podpory modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov.

Vysvetlite jasne a úplne, prečo je zadanie zákazky bez predbežného uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade so zákonom, a uveďte príslušné fakty, a ak je to vhodné, závery právnych predpisov v súlade so smernicou: Technické dôvody
ÚPVS je definovaný ako informačný systém verejnej správy na poskytovanie služieb a informácií verejnosti prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, ktorého správcom je Úrad vlády SR a prevádzkovateľom je verejný obstarávateľ.
ÚPVS je hlavným bodom pre vstup do systému portálov verejnej správy a predstavuje dvojúrovňový systém portálov, tvorený samotným ÚPVS a integrovanými portálmi druhej úrovne, tzv. portálmi úsekov správy prislúchajúcimi jednotlivým inštitúciám verejnej správy.
ÚPVS ako komplexný a jedinečný informačný systém integrujúci všetky ISVS najmä však ministerstvá a iné orgány verejnej moci zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Medzi jednu z najdôležitejších funkcií, a zároveň najcitlivejšiu na zmenu, patrí autentifikácia a identifikácia identity užívateľa, ktorá je následne využívaná naprieč všetkými službami, ktoré sú poskytované prostredníctvom ÚPVS.
V prípade vzniku požiadavky na zmenu má táto zmena komplexný dopad na všetky integrálne súčasti UPVS ale aj všetky dotknuté moduly a systémy.
Jedná sa o veľmi špecifický a robustný informačný systém, ktorý vzhľadom na svoj rozsah a charakter nemá v rámci Slovenskej republiky žiaden spôsobilý ekvivalent. Ako informačný systém verejnej správy musí zodpovedať štandardom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na rozličnú právnu úpravu štandardov pre informačné systémy verejnej správy v Slovenskej republike v porovnaní so zahraničnými právnymi úpravami, ktoré musí ÚPVS ako informačný systém verejnej správy spĺňať (najmä zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy), obdobne aj v zahraničí neexistuje voči ÚPVS žiadna alternatíva alebo náhrada.
Dodávateľ disponuje znalosťou súvisiacich domén a detailnej architektúry, fungovania a špecifík systémov, ako aj komplexného a jedinečného informačného systému ÚPVS, ktorú vzhľadom na rozsah a povahu projektu nie je možné získať rádovo v mesiacoch alebo absorbovať externými odborníkmi v požadovanom čase a dostupnými na trhu.

3 Likes

FYI: Vyziadali sme si cez infoziadost dokumentaciu k predpokladanej hodnote zakazky.

1 Like

@anton-somora pripomenul toto https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/310647

Predmetom zákazky je dobudovanie informačného systému IS PEP v rámci ďalšieho rozvoja spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a prístupových komponentov.

V rámci predmetu zákazky sa požaduje vypracovanie analýzy a návrh riešenia, vývoj a implementácia samotného aplikačného vybavenia/informačného systému, integrácia technologického vybavenia a aplikačno-programového vybavenia bezprostredne súvisiaceho s implementáciou požadovaných elektronických služieb (najmä na IS PEP), vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle príslušných metodík a projektové riadenie, testovanie, školenie používateľov, 5-ročná podpora informačného systému zahŕňajúca najmä poskytovanie služieb súvisiacich so zapracovaním legislatívnych a metodických zmien. Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
Hodnota 78 784 500,0000 EUR

V oznámení NASES použitie priameho rokovacieho konania odôvodňuje takto:

“Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov: Áno
Dôvod: chýbajúca hospodárska súťaž z technických dôvodov.”

ÚVO v tomto roku napísalo, že použitie priameho rokovacieho konania nie je opodstatnené, keď

“verejný obstarávateľ/obstarávateľ svojím konaním v minulosti (pri obstarávaní
pôvodného predmetu zákazky) sám zúžil, resp. znemožnil do budúcna akúkoľvek hospodársku
súťaž v oblasti informačno–komunikačných technológií a je „uzamknutý“ v jednotlivých IKT
riešeniach, keďže sám zlyhal už pri navrhovaní súťažných podkladov, definovaní predmetu
zákazky (nepožadoval otvorené štandardy na IT architektúru) a najmä navrhovaní licenčnej
zmluvy, ktorá by bola dostatočne flexibilná a následne by mu v budúcnosti umožnila vyhlásenie
súťažného postupu verejného obstarávania.”

5 Likes

Vedel by si dat zdroj?

@jsuchal
ja som dal do googlu ze “verejný obstarávateľ/obstarávateľ svojím konaním v minulosti (pri obstarávaní
pôvodného predmetu zákazky) sám zúžil, resp. znemožnil do budúcna akúkoľvek hospodársku
súťaž v oblasti informačno–ko” a vyskocilo mi to hned na prvom mieste.

1 Like

Captain obvious. Takto zdrojovat ludi nikdy nenaucime!

1 Like

:slight_smile:

je to všeobecné metodické usmernenie č. 5/2016 ktoré nájdete tu:

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=409

A to že je “všeobecné” znamená, že platí na všetky priame rokovacie konania, nie na nejaké konkrétne, ako to býva pri “normálnych” metodických usmerneniach.

2 Likes

:slight_smile: ked to nevedia dozeraz je neskoro zacat s vyukou. Max daju nejaky like alebo smajl…

LEN NEZABUDAJTE NA TO, ze ak k UPVS komponentom stat tie zdrojaky nema (a to typujem ze na 99% nema) tak mu nic ine nezostava ako vypisovat taketo obstarania.
Pokial nezacneme riesit priciny, tak dosledky sa riesia tazko.

Hej, veď ja ti asi rozumiem, akurát, že z tohto tvojho argumentu vyplýva nevyhnutný záver, že pokiaľ štát nemá zdrojáky, môže kľudne (aj desiatky rokov) “vypisovať takéto obstarávania” = nesúťažiť. No a ja sa s takým záverom nedokážem zmieriť. Štát a jeho dodávatelia by to nemali mať také jednoduché, že šak nevysúťažme si zdrojáky a máme na roky (a milióny) vystarané. A čo mne, ja som nič, ale podľa mňa sa taký záver nepáči ani Bruselu.

Bude to možno trochu zložitejšie, ale skúsim to zrozumiteľne vysvetliť:

a) všimni si bod D1.1 oznámenia, v ktorom sa píše, že odôvodnenie priameho rokovacieho konania (PRK) musí byť “v súlade s článkom 32 smernice 2014/24/EÚ”,

b) čl. 32 bod II. Smernice umožňuje použitie PRK ak “z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž”, ale túto výnimku možno použiť len v prípade ak “chýbajúca hospodárska súťaž nie je
výsledkom umelého zúženia parametrov obstarávania”,

c) bližšie vysvetlenie je v recitáli č. 50 Smernice, podľa ktorého chýbajúca hospodárska súťaž (exkluzivita) nesmie byť vytvorená samotným verejným obstarávateľom v predchádzajúcom verejnom obstarávaní (“the situation of exclusivity has not been created by the contracting authority itself with a view to the future procurement procedure.”)

Z toho ale vyplýva, že to, že štát nemá zdrojáky, je jeho problém. Dnes nemôže odôvodniť nesúťaženie tým, že včera si zdrojáky neobstaral. Napokon rovnako to vyložilo aj UVO vo vyššie citovanom metodickom usmernení. Nie som si však istý, či UVO taký zásadový postoj ustojí.

Nuž ale ak bol projekt financovaný z OPISu tak by štát mal mať zdrojáky. Pokiaľ sa pamätám, tak to bola podmienka Bruselu, že štát musí mať zdrojáky. Bolo to napísané v nejakej auditnej správe alebo čo…

Nuž ale ak bol projekt financovaný z OPISu tak by štát mal mať zdrojáky. Pokiaľ sa pamätám, tak to bola podmienka Bruselu, že štát musí mať zdrojáky. Bolo to napísané v nejakej auditnej správe alebo čo…

opravte ma, ale mám pocit, že toto je podmienka až v OP II a v OPIS to nebolo vynucované.
ale možno sa mýlim

1 Like

uz som to tu pisal milionkrat. Stat ti predpise TEMPLATE zmluvy.
Do toho nechcu obchodnici dodavatelov vobec rypat, lebo furt sa to moze zvrtnut.
Ak 10 minut po 12-tej dostanes zmluvu, na ktorej si mal uz 3 mesiace pracovat, tak to podpises.
A tie VZORY su napisane defaultne tak ze uznavaju autorske prava dodavatela.
A dodavatel UDELUJE licenciu statu na pouzivanie.

Tie zmluvy ked sa podpisu, su platne.
Musia sa iba napadnut sudne.
99% z nich sa sudne napadnut da, lebo cca tolko percent rieseni pouziva v roznej miere OSS komponenty, a dodavatel NEMA PRAVO UDELOVAT Licenciu na ich pouzivanie, lebo tie sa riadia vlastnou licenciou, ktoru casto dodavatel ani nedodrzi. … .

Druha vec je ze Brusel moze ziadat napravu, alebo vratenie penazi od Riadiacich Organov Eurofondov, kedze tie nedodrzali podmienku financovania. Ale tymto si nie som isty, kedze napriklad EUPL licencia je iba odporucana, nie vyzadovana.

1 Like

Z pohladu pravneho mas pravdu… ale z pohladu vykonavania cinnosti a nezablokovania fungovania statu, vela moznosti nemas. To je to co Miklos nepochopil pre danovom systeme KONS v 2012 … Proste to neodrbes. ked nemas softver ktory mal byt, jednoducho stat nedokazal vyberat dane 3 mesiace. A potom MUSEL zaplatiti novitechu za dodatocne upravy a znovurozchodenie stareho systemu…

Ono v zásade pri tom obstarávaní NASES ani nezdôvodňuje rokovacie konanie bez predbežného zverejnenie tým, že by dodávateľ disponoval ako jediný autorskými právami, ale tým, že: [quote=“jsuchal, post:2, topic:3007”]
Dodávateľ disponuje znalosťou súvisiacich domén a detailnej architektúry, fungovania a špecifík systémov, ako aj komplexného a jedinečného informačného systému ÚPVS, ktorú vzhľadom na rozsah a povahu projektu nie je možné získať rádovo v mesiacoch alebo absorbovať externými odborníkmi v požadovanom čase a dostupnými na trhu.
[/quote]

Len som nikde nenašiel, že čo je to ten požadovaný čas, a ako nato NASES prišiel, že tú znalosť rádovo v mesiacoch nie je možné získať, keď neurobil štandardnú súťaž…

No mne je proti srsti rypat uplne do vsetkeho. Je nad slnko jasnejsie ze ked si v urcitej oblasti 15 rokov z toho 5 rokov dodavas konkretnemu zakaznikovi dodavku v tej istej domene, ktora je “tvoja”, tak si opravene odbornik… Preto by som kladol vacsi doraz iba na 2 veci. A to je:

  • vyberko na RAMCOVE zmluvy.
  • prava na vlastné úpravy a vlastnictvo zdrojových kódov namieru vyvijanych kmponentov

Pokiaľ dodávateľ nebude robiť hovadiny, tak všetky CRs, SLAs … nech sa robia vrámci Rámcovky. A keď potrebuješ nejaký doplnok k tomu, čo už máš, nebudeš na to robiť ďalšie VO, keď už máš spoľahlivého dodávateľa …

A v tomto prípade sú podľa teba tie tvoje podmienky splnené?

To znamena ze ked to 5 rokov robili zle, tak maju dostatok skusenosti aby to robili zle dalsich 5 rokov? Neviem ale UPVS sa prezentuje ako brana k celemu eGov a ako ta brana vyzera a funguje o tom sa uz popisalo, ze by to stacilo na knihu.

Ci som len zle pochopil tvoj prispevok?

1 Like