Referenčný údaj v kontexte Registra právnických osôb (RPO)

Pri práci na integrácii na údaje z RPO som natrafil na koncepčnú otázku - čo je to referenčný údaj z pohľadu RPO?

Viem, že sa aj tu na SD sa už často rozoberali otázky okolo referenčných registrov, kvality dát atď, ale nenašiel som zatiaľ odpoveď na moju otázku, budem rád za akýkoľvek názor alebo odkaz.

Poznám zákon o eGovernmente ( 305/2013 Z.z. - Zákon o elektronickej podobe výkonu... - SLOV-LEX ) podľa ktorého referenčné údaje a referenčné registre musia byť uvedené v zozname referenčných údajov. Aktuálny zoznam referenčných údajov pre RPO som našiel v MetaIS ( MetaIS ).

Snahy merať a zlepšovať dátovú kvalitu viedli k vytvoreniu Centrálneho zoznamu biznis pravidiel ( Centrálny zoznam biznis pravidiel – DataLab ) a k meraniam kvality dát podľa týchto pravidiel ( Hodnotiace správy – DataLab ).

No a vychádzajúc z týchto pravidiel ako aj z údajov zo samotného RPO je vidno, že RPO má iné pravidlá pre údaje o právnických osobách a iné pre údaje o fyzických osobách - podnikateľoch. Konkrétne:

Pravidlo BP_SU_RPO_006 hovorí: “Ak je subjekt právnická osoba, tak jeho IČO je evidované v práve jednom zdrojovom registri.” … a keďže RPO vracia záznamy, ktoré boli do RPO prenesené zo zdrojových registrov, tak to znamená, že pre IČO patriace právnickej osobe by mal RPO vrátiť práve jeden záznam. To je OK.

Ale pre fyzické osoby toto pravidlo neplatí, platia len všeobecnejšie pravidlá:
BP_SU_RPO_001: “IČO má v rámci jedného zdrojového registra najviac jeden záznam.”
BP_SU_RPO_004: “Ak je subjekt fyzická osoba, tak má priradené práve jedno IČO naprieč všetkými zdrojovými registrami.”

A to v praxi znamená, že pre IČO patriace fyzickej osobe môže referenčný register vrátiť aj viac ako jeden platný záznam, stačí skúsiť cez web RPO ( https://rpo.statistics.sk/ ) vyhľadať napr. tieto IČO:
10792848
40654541
37491784
a mnohé iné…

No a teraz prichádza moja otázka:
zoznam referenčných údajov v MetaIS uvádza ako referenčný údaj napr.:
(19.) obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa
(23.) právna forma fyzickej osoby - podnikateľa
(25.) dátum vzniku oprávnenia na podnikanie alebo dátum vzniku oprávnenia na výkon činnosti pre fyzickú osobu - podnikateľa

A RPO napr. pre IČO 40654541 vráti dve rôzne hodnoty plného mena, dve rôzne hodnoty právnej formy, dve rôzne hodnoty dátumu vzniku.

Ako zistím, ktorá hodnota je teda správna hodnota uvedeného referenčného údaja? Bol som presvedčený, že pre jeden subjekt evidencie existuje jediná hodnota referenčného údaju a tá sa považuje za správnu, kým nie je preukázaný opak, prečo teda RPO vracia viac často rôznych hodnôt? Ako si konzumenti služieb RPO majú zvoliť tú správnu hodnotu? A opačne - ako môže byť napr. “obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa” alebo “právna forma fyzickej osoby - podnikateľa” vyhlásené za referenčný údaj, keď príslušný referenčný registrer RPO vráti pre jeden subjekt viac rôznych hodnôt tohto údaja? Resp. ako môže byť RPO referenčným registrom pre tieto údaje?

Čo ma prekvapuje ešte viac je to, že som nikde nenatrafil na informáciu, že sa jedná o nejaký dočasný problém, na odstránení ktorého sa pracuje, práve naopak. Zdá sa, že prevádzkovateľ RPO (Štatistický úrad) to pokladá za finálne a korektné riešenie referenčného registra - súdiac podľa toho, že web RPO, dátový model služieb RPO ako aj zoznam biznis pravidiel s tým priamo počítajú, že pre jedno IČO (patriace podnikateľovi) sa bude vracať viac záznamov.

Čo mi prosím uniká, čo som si nevšimol, keď mne sa zdá, že podľa legislatívy (aj podľa common sense) nesmie referenčný register vrátiť viac rôznych hodnôt pre jedno IČO pre konkrétny referenčný údaj (napr. právna forma alebo plné meno). Ako sa toto v praxi rieši? Ako má byť takýto nejednoznačný referenčný register jedným zo základných kameňov eGovernmentu (ako sa píše v príručke k RPO)?

Ďakujem za akékoľvek info.

1 Like

Ano, toto je nieco co uplne dorazilo aj mna, z centralneho bodu, kde mali byt autoritativne udaje sa stal vlastne iba tupy agregator bordelu zo zdrojovych registrov. Zaznam v RPO = vypis zo zdrojoveho registra.

Ono je to s tym ICO este zaujimavejsie, lebo su tam historicke duplicity, ICO sa v case aj moze zmenit…

Niekto z datovej kancelarie? @datalab ? @Rene_Valent neporadis?

3 Likes

V RPO je získanie viacerých záznamov pre jedno IČO fyzickej osoby úplne v poriadku. Tak to ma byť, 1 FO = 1 IČO pre všetky druhy podnikania. Osoba môže podnikať napr. ako živnostník, samostatne hosp. roľník, ako športový odborník atď. Vždy pôjde o iný zdrojový register, vznik podnikania môže byť pre každú činnosť iný. Kde je problém?

A akú právnu formu a názov má teda takáto osoba nachádzajúca sa vo viacerých registroch?

Ok, potom teda treba tuto uvahu rozvinut.

Ak jednoznacny identifikator pravnickej osoby teda nie je ico, ale ICO + zdrojovy register ?

Znamena to, ze kazdy formular kde sa uvadza ico by mal okrem ico mat aj zdrojovy register? Lebo ved inak neviem jednoznacne urcit pravnicku osobu ak je to fyzicka osoba.

V metais je toto

@liska ty si asi robil ten jednoznacny identifikator. Co to je?

1 Like

Presne toto zaujíma aj mňa: ako môže byť dátum vzniku podnikania FO-podnikateľa vyhlásené za referenčný údaj? Podľa metaIS sa tento RÚ viaže na subjekt identifikovaný iba cez IČO:

Zákon hovorí, že “Zoznam referenčných údajov obsahuje ako referenčné údaje také údaje objektu evidencie, ktoré sú vo vzťahu k subjektu evidencie jedinečné”.

Ale ak RPO vracia pre jedno IČO (jeden subjekt evidencie) viac záznamov s rôznymi hodnotami údajov, ako potom môžu byť tieto údaje vo vzťahu k subjektu evidencie jedinečné?

Ako má OVM referencovať údaje takejto FO-podnikateľa, pre ktorého má referenčný register viac záznamov, čiže viac rôznych hodnôt referenčných údajov? Ako si má vybrať, ktorú hodnotu použiť?

podľa mňa je referenčný vo vzťahu k osobe, t.j. k tejto osobe je takéto ičo… nie naopak. Ide o identifikačné číslo na danom úseku a nie skrz celú verejnú správu. Preto je tam zhoda na viacerých úsekoch.

1 Like

Ja to chápem tak, že referenčný údaj musí byť jedinečný vo vzťahu k subjektu evidencie, t.j. k danej fyzickej osobe - podnikateľovi. To že podnikateľ je vedený ako živnostník a súčasne aj ako napr. samostatne hosp. roľník predsa nemôže znamenať, že sú to dva rôzne subjekty evidencie, je to stále tá istá osoba, ten istý podnikateľ. Ak je to inak, rád by som vedel, podľa akých predpisov je to inak.

to je síce pravda, ale ak sa na to dívam z hľadiska úseku, tak nie. Napr. ak doručujem priamo živnostníkovi (z dôvodu oprávnenia …), tak to nedoručujem aj roľníkovi (lebo s tým nemá nič spoločné vo vzťahu k živnostenskému).

Len uvažujem a príklad uvádzam pre ilustráciu možného pohľadu na vec!

Chápem. Ja by som ale rád pochopil význam referenčných registrov a referenčných údajov. Podľa všetkých zákonov, návodov a metodík, ktoré som čítal, je ambícia (a je to aj logické), aby referenčné údaje boli jedinečné skrz celú verejnú správu. Princíp “jeden krát a dosť”. RPO má ambíciu byť základným kameňom celého eGovernmentu.

Čiže ak sa zhodneme, že definícia referenčného údaju znamená, že má byť vo vzťahu k subjektu jedinečný naprieč celú VS, tak nechápem, ako môže byť napr. spomínaný dátum vzniku podnikania referenčným údajom, ak pre ten istý subjekt existuje viac rôznych hodnôt.

Tomuto trochu nerozumiem. Jednoznačný identifikátor právneho subjektu je predsa
https://data.gov.sk/id/legal-subject/[id]
kde id=ičo.

Ahojte, neviem presne čo diskutujete, ale čo sa týka uvedeného dátového prvku lsub:legalID, tak jeho použitie je nasledovné.

Slovensko digital je právny subjekt
https://data.gov.sk/id/legal-subject/50158635 rdf:type lsub:LegalSubject.

Oficiálny názov je Slovensko.Digital
https://data.gov.sk/id/legal-subject/50158635 lsub:name “Slovensko.Digital” .

Jedným z identifikátorov Slovenska digital je ICO.
https://data.gov.sk/id/legal-subject/50158635 lsub:legalID https://data.gov.sk/id/legal-subject/identifier/50158635 .
https://data.gov.sk/id/legal-subject/identifier/50158635 rdf:type lsub:LegalID .
https://data.gov.sk/id/legal-subject/identifier/50158635 lsub:legalIDCode “50158635” .
https://data.gov.sk/id/legal-subject/identifier/50158635 dct:created “2016-01-29” .

čiže relácia lsub:legalID viaže organizáciu a jeho ičo identifikátor.

toto sa dá reprezentovať aj inak genericky a uvedené údaje odvodiť. Nasledovne.
https://data.gov.sk/id/legal-subject/50158635 rdf:type lsub:LegalSubject.
https://data.gov.sk/id/legal-subject/50158635 lsub:name “Slovensko.Digital” .
https://data.gov.sk/id/legal-subject/50158635 adms:identifier https://data.gov.sk/id/legal-subject/identifier/50158635 .
https://data.gov.sk/id/legal-subject/identifier/50158635 rdf:type adms:Identifier .
https://data.gov.sk/id/legal-subject/identifier/50158635 skos:notation “50158635” .
https://data.gov.sk/id/legal-subject/identifier/50158635 dct:created “2016-01-29” .
https://data.gov.sk/id/legal-subject/identifier/50158635 dct:type https://data.gov.sk/def/identifier-type/7 .

Hlavne ale ešte jedna dôležitá vec:

Referenčné údaje sú v IT, resp. EÚ chápané úplne inak ako v slovenskej legislatíve. Bohužiaľ, podľa mňa sa zmiešalo viac vecí do kopy a teraz sa to snažíme rozpliesť. Napr. V EU sú referenčné údaje klasifikačné údaje, tj. číselníky, hierarchie, ontológie, atď.

Na Slovensku je sú referenčné údaje chápane ako údaje použiteľné na právne účely.

Toto môže vyzerať nevinne, ale napr. existuje uznesenie, ktoré hovorí, že všetky referenčné údaje majú byť sprístupnené ako otvorené údaje. Ak je to v zmysle EÚ, tak samozrejme to ide, ak je to v zmysle slovenského práva, tak to ani nejde, nakoľko medzi údaje použiteľné na právne účely patria aj osobné údaje.

Čo chcem ešte povedať, ak je čas upratať v tomto, tak teraz. Ak vieme nájsť nejaké riešenie tak ho vieme zoficiálniť.

Slovensko.Digital je lahke, lebo ma len jeden zaznam.

Vedel by si napisat jednoznacny identifikator tychto dvoch?

Mno, URI identifikátor aj reálny objekt sveta je podľa mňa iba jeden:
https://data.gov.sk/id/legal-subject/40654541

To že systém vracia dva záznamy je podľa mňa chyba. Neviem či vznikla pri importe dát alebo nejakej následnej konsolidácii, ale už len napr. to že je niekto zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov asi nesúvisí s novým IČOM len s vydaním čísla oprávnenia.

Takže ja by som čakal, že po konsolidácii v RPO údajov z uvedených registrov, živnostenského a zoznamu autorizovaných autorov, by mala komunikácia vyzerať takto:

request: describe(“https://data.gov.sk/id/legal-subject/40654541”)
response:

https://data.gov.sk/id/legal-subject/40654541 rdf:type lsub:LegalSubject.
https://data.gov.sk/id/legal-subject/40654541 lsub:name ”Ing. Imrich Kovács - IMKO” .
https://data.gov.sk/id/legal-subject/40654541 adms:identifier
https://data.gov.sk/id/legal-subject/legal-identifier/40654541 .
https://data.gov.sk/id/legal-subject/40654541 adms:identifier
https://data.gov.sk/id/authorized-civil-engineer/identifier/15649901 .

https://data.gov.sk/id/legal-subject/legal-identifier/40654541 rdf:type adms:Identifier .
https://data.gov.sk/id/legal-subject/legal-identifier/40654541 skos:notation ”40654541” .
https://data.gov.sk/id/legal-subject/legal-identifier/40654541 dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/7 > .

https://data.gov.sk/id/authorized-civil-engineer/identifier/15649901 rdf:type adms:Identifier .
https://data.gov.sk/id/authorized-civil-engineer/identifier/15649901 skos:notation ”15609691” .
https://data.gov.sk/id/authorized-civil-engineer/identifier/15649901 dct:type https://data.gov.sk/def/identifier-type/XY .

čiže očávam iba jeden subjekt, s jedným jedinečným URI, avšak s dvomi rozdielnymi identifikátormi (to ale nie je identifikátor samotného subjektu). PS: číselník identifkátor neobsahuje položku - kód v zozname autorizovaných architektov, ale to už je celkom iný príbeh. :slightly_smiling_face:

Projektant je slobodné povolanie
Druhé je živnosť

Štatistický úrad eviduje živnostníka
SKSI eviduje projektanta

Majú to isté číslo možno z dôvodu, že ide o jednu fyzickú osobu ako daňovníka.
Kto prv príde, ten prv melie. Prvý bol živnostník.
Nerozumiem príspevku od “liska” ale možno tento “vklad” prispeje k nájdeniu nezrovnalosti.

No jo, to sa tie pospájanie, či aké, dáta ktoré akosi neviem opustiť. :slight_smile:
Ja som tým chcel hlavne povedať, že stále ide iba o jeden a ten istý subjekt a RPO to malo takto interpretovať (podľa mňa). Nie aby sa hľadalo ,ako sa to má vysvetľovať.

Dovolím si povedať, že dáta majú svoj účel a preto aj ich použitie (myslím aj harmonizáciu) musí byť robené s poznaním. Z môjho pohľadu je referenčný aj živnostenský aj SKSI register. Na základe tretieho údaju, ktorý slúži zase inému účelu, nie je správne robiť základnú identifikáciu ak neviem, načo ju robím. Tá interoperabilita systémov nám chýba a my sa tu zapodievame službami v mobile :slight_smile: (nie konkrétne v tejto vetve)

Živnostenský register nie je referenčným registrom. Slúži ako zdroj údajov pre RPO, ktorý už referenčný je. Ale prečo je to tak…

Dopĺňam: z môjho pohľadu je referenčný, pretože v ňom vznikajú údaje. (obdobne: advokáti, projektanti, lekári …),
resp. RPO bol pravdepodobne urobený zle!

v tomto pripade ale naozaj nejde o ten isty subjekt, jedno je pravnicka osoba a druhe je autorizovany inzinier, tieto entity su prepojene cez fyzicku osobu. A zrejme by mali mat rozne DIC. Mozno by bolo krajsie ak by mali rozne ICO, ale pre jednozacnu identifikaciu by to asi nemalo vadit. Je potrebne pridat zdrojovy register k ICO a je to jednoznacne.

1 Like