Opakované použitie informácií vs. OpenData

OpenData sú štátna priorita. Ako vieme, už dlhé roky. V OPII majú vlastnú kapitolu, rozpočet, indikátory.
Nie je teda prekvapivé, že ich sprístupňovanie upravuje aj zákon.

Konkrétne ide o zákon 211/2000, časť “O opakovanom použití informácií”.

Avšak v praxi tie paragrafy nefungujú ideálne, ba obvykle nefungujú vôbec, viď. aj príklady žiadostí a odpovedí čo sa tu občas vyskytnú na platforme.

Tak keď sa zasa raz bude robiť zmena zákona, skúsme tu prebrať, čo by sa v ňom malo zmeniť.

1 Like

nám sa podarilo aj JSON… 32 datasetov, za necelý rok:

6 Likes

Máte niekto úspešné príklady (teda žiadali ste o dáta a tie ste aj dostali) a neúspešné príklady (dostali ste zamietavú odpoveď)? Ak ste dostali negatívnu odpoveď, aká bola argumentácia? Bola táto argumentácia podľa vášho názoru správna?

Zachytil som v nejakej debate o infozákone, že niekto navrhoval zriadenie nového úradu, ktorý by bol zodpovedný za slobodu informácií.

Chcel by som poznať váš názor.

Môj názor je, že akokoľvek to vyzerá lákavo, radšej by som nový úrad nezriaďoval, aj z praktických, ale hlavne právnych dôvodov.

Praktické dôvody: Prvá analógia je Úrad na ochranu osobných údajov, s ktorým som mal skúsenosti a myslím, že je to skôr odkladisko neschopných úradníkov a uradníčiek, ktorí veci kontrolujú čisto papierovo bez akejkoľvek spojitosti s realitou. Nepomohli mi ani ako zákazníkovi (keď som sa sťažoval kvôli mojím údajom) a nadávajú na nich aj ľudia z IT firiem, ktorým robia zbytočnú byrokraciu.

Právne dôvody: Dnes sa človek, ktorému je zamietnuté aj odvolanie, môže súdiť. To je síce otravné, ale nie je v princípe ani drahé, žaloba proti rozhodnutiam správnych orgánov je tuším 35 eur. Napriek tomu, aké je naše súdnictvo, myslím si, že tu padlo pár dobrých rozsudkov. Dobrá vec je, že súdy majú reálne tu nezávislosť a hlavne moc (keďže sú súdy) zmeniť a nariadiť interpretáciu zákona. Keď vystrelí motyka a v sudcovi sa ozve svedomie, naozaj to urobia. (http://oad.sk/archiv/en/infolaw/verdicts/dcba3102 )
Iniciatívnych úradníkov tohto typu nepredpokladám, navyše i keby sa taký vyskytol, jeho šéf ho rýchlo nahradí.

Novým úradom sa vnesie navyše nesystematická zložka, medzikrok medzi pôvodnou povinnou osobou a súdom. Rozhodnutie úradu nebude finálne: Vždy (našťastie) sa o ich rozhodnutiach bude dať súdiť. Práve súd je kompetentný posúdiť komplikované otázky, ktoré sa pri infožiadostiach môžu vyskytnúť – čo je verejný záujem, čo je obchodné tajomstvo, kompetenčné spory, procesné veci, atď.
Viac by som uvítal systematickejšie riešenie – zriadenie Navyššieho správneho súdu (Česi majú - nssoud.cz/), kde by boli sudcovia - experti na správne právo.

hehehe …
takto sa spravne uradne poskytuju data:
http://www.svp.sk/svp/media/pdf/VÚVH%20-%20poskytnutie%20dát%20pre%20MPR.pdf
http://www.svp.sk/svp/media/pdf/ŠÚ%20-%20poskytnutie%20dát%20pre%20MPR.pdf
http://www.svp.sk/svp/media/pdf/SOPSR.pdf