LP/2018/652 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

Od 11.9. do 24.9. je v MPK nelegislatívny všeobecný materiál:

LP/2018/652 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/652

Nezachytil som to zial dost rychlo, takze som dal len obycajnu pripomienku:

LP/2018/652 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

TL;DR: IMHO, UPPVII sa chce vyjadrit k planovanej novelizacii PSI smernice tak, ze si tym vlastne podkope plnenie cielov NKIVS.

Toto ciastocne suvisi resp, nadvazuje na: