O kategórii Skúsenosti používateľov

Používateľské príručky pre občanov, užitočné informácie, dokumenty. Reálne skúsenosti s používaním e-governmentu.

Slovensko.Digital chce uľahčiť občanom využívať existujúce elektronické služby štátu, preto v tejto kategórii chceme zhromažďovať všetky užitočné informácie pre občana v tejto oblasti.

Do tejto kategórie pridávajte spolu s nami:

  • Manuály, používateľské príručky k elektronickým službám štátu.
  • Vaše skúsenosti, dojmy, užitočné rady k využívaniu konkrétnych elektronických služieb.
  • Užitočné dokumenty, informácie pre občana k využívaniu elektronických služieb štátu.
  • a i.

Zoznam skúseností nájdete tu.

1 Like